L’Ajuntament de Deltebre ha actualitzat els ajuts i incentius econòmics, dirigits a la ciutadania i als sectors econòmics, per tal de fer front al context actual. En aquest apartat podràs consultar les diferents bases existents, tot i això recorda que et pots posar en contacte amb l’Espai de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre i et facilitarem els tràmits corresponents. 

Presentem la bateria d'ajuts i incentius més ambiciosa de la història de Deltebre per estar, més que mai, al costat de la ciutadania i dels comerços, autònoms i empreses, i així poder fer front a la paràlisi econòmica causada per la COVID-19 i pel pas del temporal Glòria pel nostre municipi"
Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA

Ajuts als tributs locals i activitats escolars (2020)

Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, el consistori disposa d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals.

Sobre quins tributs puc demanar ajuda?

I jo? Puc demanar una ajuda?

Ajuts d’Urgència Social (2020)

Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència socials en els següents casos:

Sol·licitud fins el 31/12/2020

I jo? Puc demanar una ajuda?

EuroDelta, la moneda de Deltebre (2020)

Què és l’EuroDelta?

L’EuroDelta és la moneda de Deltebre que neix amb la finalitat d’ajudar a totes aquelles persones que han vist reduïts els seus ingressos a causa de la pandèmia de la COVID-19 i del temporal Glòria, a les famílies que es troben en dificultats econòmiques, i també amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local i de proximitat.

Qui es pot acollir?

Quina és l’ajuda que puc aconseguir?

L’import dels eurodeltes variarà atenent a les casuístiques de cadascú. Els ajuts són els següents:

Membres unitat familiarImport trimestral
1 membre120,00 €
dos membres160,00 €
tres membres250,00 €
≥ quatre membres300,00 €

En aquesta línia d’ajuda a les famílies més desafavorides i de dinamització de l’economia local, també neix l’EuroDelta, com a moneda de Deltebre. Per a la seva creació es dotarà una partida inicial de 120.000€ que derivarà en monedes de 5, 10 i 20 eurodeltes que es podran bescanviar en la xarxa de comerç local adherida. Una moneda amb la doble vessant d’ajudar a les famílies i dinamitzar l’economia local i comerços de proximitat.

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES ALS SECTORS ECONÒMICS

Incentius al teixit empresarial afectat per la COVID-19 (2020)

Qui poden ser els beneficiaris d’aquests incentius?

I jo? Puc demanar una ajuda?
Segona convocatòria (fins el 15 de novembre de 2020)

Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional, i millora de la Imatge de Poble (2020)

L’objectiu d’aquests incentius és l’ajut al sector econòmic del municipi, ja sigui incentivant la contractació de persones, per a sufragar els desperfectes causats pel temporal Glòria, per a posar en valor la qualitat empresarial del municipi, per afavorir l’emprenedoria, per a enfortir i dinamitzar les activitats de turisme actiu, el petit comerç i el comerç de proximitat, etc.

I jo? Puc demanar una ajuda?

Subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre (2020)

L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, mitjançant els tres següents supòsits:

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

Bases de Subvencions (2020)

Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi ja que aquestes són el motor de Deltebre.

Projectes i/o activitats

Sol·licitud fins el 06/03/2020

Competicions internacionals, estatals i nacionals catalanes (Entitats i associacions)

Sol·licitud fins el 30/06/2020

Sol·licitud fins el 31/10/2020

Actes promoguts i organitzats per l’Ajuntament de Deltebre

Sol·licitud fins el 31/10/2020

I nosaltres? Podem demanar una ajuda?
Entitats i associacions​
Clubs i Escoles de Futbol
AMPES