Calendari del contribuent

Descripció del padróClauData iniciData finalDomiciliat
Escombraries (1a fracció)ESDE15/02/2018
16/4/2018
28/3/2018
IBI Urbana (1a fracció)BIUR15/3/2018
16/5/2018
2/5/2018
Impost Vehicles de Tracció MecànicaIVTM15/4/2018
15/6/2018
31/5/2018

Nínxols (conservació i manteniment)CEDE16/5/2018
17/7/2018
2/7/2018
Guals permanentsGUDE16/5/2018
17/7/2018
2/7/2018
Tanques PublicitàriesTABU
15/6/2018
17/8/2018
2/8/2018
IBI RústicaBIRU15/6/2018

17/8/2018
2/8/2018
Escombraries (2a fracció) (*)ESDE13/7/2018

13/9/2018
29/8/2018
IBI Urbana (2a fracció) (*)BIUR17/8/2018
17/10/2018
3/10/2018
Impost d'activitats econòmiquesIAE17/8/2018
17/10/2018
3/10/2018

* Padró Fraccionat
Calendari pendent d’aprovació definitiva. El calendari oficial serà publicat al BOPT.

X