El Pressupost 2017

El passat mes de desembre de 2016, l’Ajuntament de Deltebre va aprovar el pressupost per al present exercici. Aquest ascendeix a 14.220.000€, un 6,74% més respecte a l’anterior, i preveu una ràtio d’endeutament del 58%, la més baixa dels darrers 20 anys.

Pel que fa a les prioritats, el full de ruta econòmic s’encamina en millorar la Imatge de Poble i la Dinamització Econòmica. D’aquesta manera, i en relació a la Imatge de Poble,  en el pressupost destaquen actuacions com són el cas, per exemple, de l’arranjament de vies públiques, el soterrament de línies elèctriques i la neteja i manteniment del casc urbà i Riumar, camins rurals, desaigües i platges. Pel que fa la Revalorització Econòmica es continua apostant pel turisme, per impulsar la DeltaFira i per fomentar les bases d’Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional al municipi amb  ajudes a les empreses que contractin treballadors, entre altres novetats.

En relació amb les altres partides, es segueix apostant per les polítiques socials, que respecte al 2015 s’han incrementat en un 120%, mitjançant les ajudes als tributs socials, urgències socials i, com a novetat, les beques de voluntariat. Pel que fa a la cohesió social, es focalitza gran part de la partida en reforçar el teixit associatiu.

Finalment, en relació amb les inversions, cal destacar l’arranjament de vies públiques, una partida per a part de l’adequació del Complex Esportiu Municipal i el Pavelló Fluvial per valor de 350.000€. També les obres de Riumar en la seva segona fase i una petita part de la tercera fase.

Pots consultar el pressupost complet en aquest enllaç


Quatre eixos essencials

Any 2015 // Any 2016 // Any 2017


Més informació?

X