Gestions

GESTIONS

Per tal de facilitar les vostres gestions i reduir el temps d’espera, en aquesta pàgina us adjuntem el model de tots aquells tràmits que podeu realitzar a l’Ajuntament de Deltebre per tal que us descarregueu la plantilla al vostre ordenador, l’empleneu i la porteu directament a l’Espai d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Deltebre:

pdf Model d’instància genèrica

ÀREA D’AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS

pdf Alta al Padró d’Habitants
pdf Baixa del Padró d’Habitants
pdf Canvi de Domicili d’Empadronament

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC

pdf Qüestionari activitat
pdf Canvi titularitat activitat
pdf Comunicació prèvia accions innòcues
pdf Comunicació prèvia activitats annex III
pdf Declaració responsable activitats recreatives i espectacles
pdf Declaració responsable activitats minoristes fins 400m2

ÀREA DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE

pdf Llicència d’obra menor
pdf Llicència d’obra major
pdf Prorroga llicència d’obres inici
pdfProrroga llicència d’obres acabament
pdf Llicència primera ocupació i devolució de fiança
pdf Divisió horitzontal
pdf Antiguitat de finca
pdf Certificat d’aprofitament urbanístic 
pdf Certificat de reagrupament urbanístic 
pdf Certificat urbanístic genèric 

 

 

 

more help reduce weight loss exercise plan at home

X