Pla de Disposició de Fons

L’Ajuntament de Deltebre, amb la finalitat de gestionar la tresoreria, disposa de diferents instruments per tal de garantir la liquiditat suficient per al pagament de les diferents obligacions i, al mateix temps, per optimitzar la utilització dels recursos financers. En aquest sentit, el Pla de Disposició de Fons és una d’aquestes eines de planificació de la tresoreria municipal en el qual es defineixen i es recullen els criteris que s’apliquen a l’hora d’expedir les ordres de pagament i la seva prioritat. Tot, amb la finalitat d’aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una correcta estimació del finançament que es disposa de manera que s’evitin ineficiències en la distribució i gestió de les disponibilitats líquides.

D’aquesta manera, els objectius del Pla de Disposició de Fons es centren en els següents dos apartats:

  1. Establir els principis i criteris de prelació amb els que cal afrontar els pagaments de les obligacions degudament reconegudes per l’Ajuntament de Deltebre.
  2. Aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una correcta estimació del finançament que es disposa, evitant l’aparició d’ineficiències en la distribució i gestió de les disponibilitats líquides.

Pots consultar el Pla de Disposició de Fons (2018) en aquest enllaç

Els comentaris estan tancats.

coin url click this link now does blockchain wallet support bitcoin cash cryptocurrency rates india best cryptocurrency to mine with home pc
market4.ir http://market4.ir
bitcoin en 2017 beta beste gratis wallet android
X