Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Deltebre ha actualitzat els ajuts i incentius econòmics, dirigits a la ciutadania i als sectors econòmics, per tal de fer front al context actual. En aquest apartat podràs consultar les diferents bases existents, tot i això recorda que et pots posar en contacte amb l’Espai de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre i et facilitarem els tràmits corresponents. 

Presentem la bateria d'ajuts i incentius més ambiciosa de la història de Deltebre per estar, més que mai, al costat de la ciutadania i dels comerços, autònoms i empreses, i així poder fer front a la paràlisi econòmica causada per la COVID-19 i pel pas del temporal Glòria pel nostre municipi"
Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA

Ajuts als tributs locals i activitats escolars (2020)

Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, el consistori disposa d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals.

Sobre quins tributs puc demanar ajuda?

 • Impost sobre Béns Immobles
 • Taxa de serveis de Recollida d’Escombraries domiciliàries
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa per Conservació i neteja de les instal·lacions del Cementiri Municipal
 • Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Annex art. 1) i taxa per la Prestació de Serveis Urbanístics, conceptes I i II.
 • Taxa per la Prestació de Serveis Urbanístic, concepte XVII
 • Preu públic per assistència a l’escola bressol
 • Activitats extraescolars tipificades i assistència a casals d'estiu
 • Quota per Contribucions especials
 • Preu Públic d’accés al Centre Esportiu del Delta
I jo? Puc demanar una ajuda?

Ajuts d’Urgència Social (2020)

Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència socials en els següents casos:
 • Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat
 • Habitatge (lloguer, hipoteca…)
 • Subministraments (pagaments de l’aigua, llum…)
 • Atenció a menors en situació de risc
 • Atenció Sanitària
 • Tributs Locals
 • Recursos per a l'alumnat
 • Altres causístiques

Sol·licitud fins el 31/12/2020

I jo? Puc demanar una ajuda?

EuroDelta, la moneda de Deltebre (2020)

En aquesta línia d’ajuda a les famílies més desafavorides i de dinamització de l’economia local, també neix l’EuroDelta, com a moneda de Deltebre. Per a la seva creació es dotarà una partida inicial de 120.000€ que derivarà en monedes de 5, 10 i 20 eurodeltes que es podran bescanviar en la xarxa de comerç local adherida. Una moneda amb la doble vessant d’ajudar a les famílies i dinamitzar l’economia local i comerços de proximitat.

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES ALS SECTORS ECONÒMICS

Incentius al teixit empresarial afectat per la COVID-19 (2020)

Qui poden ser els beneficiaris d’aquests incentius?

 • Establiments comercials i de serveis que degut a l’estat d’alarma han hagut de tancar les seves activitats
 • Establiments comercials i de serveis que han pogut continuar l’activitat, però amb una reducció de la mateixa arran del COVID-19
 • Activitats vinculades al sector primari en estat de fragilitat pel Glòria i pel COVID-19
I jo? Puc demanar una ajuda?

Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional, i millora de la Imatge de Poble (2020)

L’objectiu d’aquests incentius és l’ajut al sector econòmic del municipi, ja sigui incentivant la contractació de persones, per a sufragar els desperfectes causats pel temporal Glòria, per a posar en valor la qualitat empresarial del municipi, per afavorir l’emprenedoria, per a enfortir i dinamitzar les activitats de turisme actiu, el petit comerç i el comerç de proximitat, etc.

 • Taxa de Recollida d’Escombraries Municipals, tarifa comercial
 • Taxa per l’Ocupació de Domini Públic amb taules i cadires o amb mercaderies (o vinculada amb l’activitat)
 • Taxa per Llicència d’Obertura d’Establiments
 • Taxa per la prestació de Serveis Urbanístics
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres
 • Impost de Béns immobles de Naturalesa Rústica i edificacions en sòl rústic
 • Impost de Béns immobles de naturalesa Urbana, per a establiments comercials
 • Taxa per connexions a les xarxes generals d’aigua i clavegueram
 • Ajuts destinats a la millora de la Imatge de Poble
 • Ajuts destinats a sufragar els desperfectes causats pel temporal Glòria
I jo? Puc demanar una ajuda?

Subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre (2020)

L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, mitjançant els tres següents supòsits:

 • Instal·lació d'imatges visibles a les carrosseries dels vehicles de transport terrestre de mercaderies
 • Participació en fires i/o mostres
 • Inclusió del logotip o enllaç a la web de "Deltebre, Atracció Natural" en el material d'informació turística
I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

Bases de Subvencions (2020)

Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi ja que aquestes són el motor de Deltebre.

Projectes i/o activitats

 • Entitats i associacions
 • Clubs i Escoles de Futbol
 • AMPES

Sol·licitud fins el 06/03/2020

Competicions internacionals, estatals i nacionals catalanes (Entitats i associacions)

 • Primer semestre

Sol·licitud fins el 30/06/2020

 • Segon semestre

Sol·licitud fins el 31/10/2020

Actes promoguts i organitzats per l’Ajuntament de Deltebre

 • Entitats i associacions
 • Clubs i Escoles de Futbol
 • AMPES

Sol·licitud fins el 31/10/2020

I nosaltres? Podem demanar una ajuda?
Entitats i associacions​
Clubs i Escoles de Futbol
AMPES