Dinamització Territorial i Imatge de Poble

dinamitzacio

La millora de la imatge del nostre municipi ha de ser una constant atès que aquesta ha de permetre fer sentir orgullosos als veïns i veïnes de Deltebre i, alhora, també ha de permetre que els turistes que ens visiten s’emportin un record agradable de la seva estància.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Deltebre s’ha de posar un èmfasi especial en totes aquelles qüestions que ajuden a millora la imatge del municipi: neteja de carrers, adequació de vies públiques, arranjament de camins rurals, neteja de platges, etc.

Dins d’aquesta àrea s’engloben les regidories de Planificació i Gestió Territorial, que ha de tenir cura del desenvolupament del municipi seguin uns criteris urbanístics adients, la regidoria de Seguretat i Mobilitat, per tal de garantir l’ordre i facilitar el trànsit i l’accés als carrers del municipi, la regidoria de Sector Primari, relacionada amb totes les activitats d’aquest sector i, finalment, la citada regidoria d’Imatge de Poble que té com a finalitat principal la millora i manteniment de l’estat del municipi.

Els comentaris estan tancats.

X