Pla de Govern

Pla de Govern

Llegenda
Progrés

Data d’actualització: maig de 2022

68.75%

#Deltebreeficient

Hisenda

Gestió Interna

Atenció Ciutadana

Transparència

Comunicacions

Personal

Protocol

Participació ciutadana

#DeltebreProjecció

Servei a les persones

Acció Comercial

Revalorització econòmica

Enfocament Turístic

Sector Primari

Ensenyament

#DeltebreTerritori

Imatge de poble

Equipaments i espais verds

Ciutadania i seguretat

Pol·lítiques ambientals i platges

#DELTEBREACTIU

Foment cultural

Teixit associatiu

Igualtat i gènere

Joventut

Gent gran

Festes

Esport i benestar

Centre Esportiu del Delta