Reglaments
ResumData de publicacióEnllaç
Reglament per a determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent17/09/2020
Reglament del registre d'empreses licitadores de Deltebre (RELDE)
Modificació:
27/05/2020
Reglament d'organització i funcionament dels mitjans de comunicació municipals de l'Ajuntament de Deltebre07/02/2020
Reglament del Complex Esportiu Municipal de Deltebre10/01/2020
Reglament del Consell de Dones11/10/2019
Codi ètic i de conducta13/05/2019
Reglament de l'observatori d'igualtat de gènere15/04/2019
Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges08/01/2019
Reglament del voluntariat08/01/2019
Reglament del cementiri municipal
04/07/2017
Reglament dels mercats de venda no sedentària
04/07/2017
Reglament del Registre d'entitats municipal i reglament del Consell d'Entitats Municipal, REM
11/05/2017
Reglament orgànic municipal
04/08/2014
Ordenances
ResumData de publicacióEnllaç
Ordenança número 1 del bon veïnatge. Drets i deures01/09/2017
Ordenança número 2 del civisme i de policia a la via pública
01/09/2017
Ordenança número 3 de la circulació i mobilitat
01/09/2017
Ordenança número 4 de la protecció, la tinença i la venda d'animals
01/09/2017
Ordenança número 5 de la gestió de residus municipals01/09/2017
Ordenança número 7 de les mesures protectores contra la contaminació acústica

01/09/2017
Ordenança número 8 de la prevenció i controls mosquits, especialment del mosquit tigre

01/09/2017
Ordenança número 10 de l'ús, seguretat i conservació de les platges i del litoral municipals
01/09/2017
Ordenança número 11 del procediment sancionador i dels treballs en benefici de la comunitat en substitució de multes pecuniàries17/11/2017
Ordenança número 12 dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d'obres
01/09/2017
Ordenança número 13 de l'obertura d'establiments i control d'activitats
01/09/2017
Ordenança de la conservació, neteja i tancament de solars i de la pavimentació de voreres
06/02/2017
Ordenança de la gestió de residus de construcció i demolició
22/11/2016
Ordenança de tancament de solars i pavimentació de voreres
15/11/2016