Reglaments i Ordenances

Reglaments

ResumData de publicacióEnllaç
Ordenança número 11 del procediment sancionador i dels treballs en benefici de la comunitat en substitució de multes pecuniàries17/11/2017
Ordenança número 1 del bon veïnatge. Drets i deures01/09/2017
Ordenança número 10 de l'ús, seguretat i conservació de les platges i del litoral municipals
01/09/2017
Ordenança número 12 dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d'obres
01/09/2017
Ordenança número 13 de l'obertura d'establiments i control d'activitats
01/09/2017
Ordenança número 2 del civisme i de policia a la via pública
01/09/2017
Ordenança número 3 de la circulació i mobilitat
01/09/2017
Ordenança número 4 de la protecció, la tinença i la venda d'animals
01/09/2017
Ordenança número 5 de la gestió de residus municipals
01/09/2017
Ordenança número 7 de les mesures protectores contra la contaminació acústica


01/09/2017
Ordenança número 8 de la prevenció i controls mosquits, especialment del mosquit tigre

01/09/2017
Ordenança de la conservació, neteja i tancament de solars i de la pavimentació de voreres
06/02/2017
Ordenança de la gestió de residus de construcció i demolició
22/11/2016
Ordenança de tancament de solars i pavimentació de voreres
15/11/2016
Ordenança núm. 5 d'ocupació de la via i espais públics
13/01/2009
Ordenança núm. 6 de recollida d'escombraries
13/01/2009
Ordenança núm. 8 dels aliments i els establiments alimentaris
13/01/2009
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres
04/10/2001

Ordenances

ResumData de publicacióEnllaç
Codi ètic i de conducta13/05/2019
Reglament de l'observatori d'igualtat de gènere15/04/2019
Reglament de participació ciutadana14/03/2019
Planejament urbanístic21/02/2019
Reglament del complex esportiu municipal08/02/2019
Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges08/01/2019
Reglament del voluntariat08/01/2019
Bases del II Pla de polítiques de dones22/10/2018
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers26/02/2018
Mapa de capacitat acústica16/02/2018
Reglament del cementiri municipal
04/07/2017
Reglament dels mercats de venda no sedentària
04/07/2017
Reglament del Registre d'entitats municipal i reglament del Consell d'Entitats Municipal, REM
11/05/2017
Pla d'imatge de poble
27/03/2017
Reglament del registre d'empreses licitadores de Deltebre (RELDE)
27/03/2017
Reglament orgànic municipal
04/08/2014
Reglament d'honors i distincions
31/07/2014
Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable
23/04/2012
Bases generals de subvencions
03/04/2012
Reglament del Consell Escolar Municipal
03/04/2012
Reglament del Consell Municipal de Cultura
03/04/2012
Reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal de Deltebre Radio Delta i del Butlletí d'Informació Municipal
09/10/2006
Reglament orgànic de la Policia Local
16/09/2002
X