L’Ajuntament rep una subvenció de la Diputació de Tarragona per al funcionament de l’escola bressol l’Hortet.

La Diputació de Tarragona, mitjançant el Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, ha concedit una subvenció de 30.625€ per a la Llar d’Infants Municipal Bressol L’Hortet corresponent al curs 2017-18.

Durant aquest curs passat, un total de 35 alumnes van assistir a l’esmentat centre ubicat a l’avinguda La Pau i que està en funcionament des del gener del 2010.