Ciutadania i Seguretat

Ciutadania i Seguretat

La regidoria de Ciutadania i Seguretat té dos objectius prioritaris. En primer lloc, treballar per assegurar una mobilitat sostenible, més eficient i més respectuosa amb el medi ambient i amb el ciutadà. En segon lloc, la coordinació de la Policia Local de Deltebre i per l’equip de Protecció Civil.

Policia Local de Deltebre
El cos de la policia local de Deltebre vetlla per la seguretat de la ciutadania i per tal que s’apliquin i es compleixin les lleis i les normes cíviques. En aquest sentit, l’objectiu bàsic de la policia és transmetre la confiança necessària perquè l’habitant o visitant de Deltebre és senti segur, donar un servei responsable i actuar amb una ferma voluntat de compromís.

La policia local de Deltebre es situa a l’Avinguda Catalunya, número 9, al costat de l’Ajuntament de Deltebre. Per a qualsevol consulta o emergència el seu telèfon és el 977 48 71 00.

Protecció Civil de Deltebre
L’associació de Protecció Civil de Deltebre està formada per una sèrie de voluntaris que comparteixen les ganes i la passió d’ajudar al municipi de Deltebre i a la seva ciutadania. En aquest sentit, les funcions de l’equip de Protecció Civil de Deltebre es basen en la prevenció, vigilància i control en actes públics que l’Ajuntament requereixi. Més informació.