Deltebre Participa

En aquesta pàgina web podreu consultar les diferents vies de participació que l’Ajuntament de Deltebre posa a l’abast de la ciutadania ja sigui a través dels diferents processos actius, dels consells de participació o bé amb les bases i premis de concursos que l’administració impulsa.

Més enllà d’aquestes vies de participació, actualment l’Ajuntament de Deltebre està treballant en la confecció d’un Reglament de Participació Ciutadana que complementi l’actual Reglament Orgànic Municipal de participació que podeu consultar en aquesta pàgina.