Imatge de Poble

Imatge de Poble

La regidoria d’Imatge de Poble té la finalitat de vetllar constantment per l’estat de neteja i manteniment de Deltebre. En aquest sentit, una de les primeres accions d’aquesta regidoria ha estat la d’engegar la campanya Deltebre Net! per tal d’adequar, netejar el municipi i millorar el mantinent de les vies públiques.

Per què?
La campanya Deltebre Net! sorgeix a partir de dos factors. El primer, la necessitat urgent de netejar la imatge del municipi i, el segon, la necessitat de donar resposta a les constants demandes de la ciutadania en la mesura de les possibilitats pressupostàries de l’Ajuntament de Deltebre.

Com s’estructura la campanya?
La campanya es basa amb diferents eixos: neteja de les vies públiques, neteja dels solars, neteja dels desaigües i la cura dels animals domèstics. Des de l’Ajuntament s’han iniciat una sèrie d’actuacions de xoc per tal d’adequar aquells espais que necessiten una actuació urgent atès el seu mal estat.

Com puc ajudar?
La implicació de la ciutadania esdevé fonamental per tal que aquesta campanya sigui un èxit i permeti complir els objectius marcats inicialment. Per aquest motiu, us enunciem una sèrie de conselles i de bones pràctiques per tal de tenir cura de la Imatge de Poble:

 • No tirar objectes a la via pública
 • Mantenir els terrenys i horts privats en bones condicions per tal d’evitar que aquests causin molèsties al veïns i veïnes
 • No llençar la brossa fora dels contenidors
 • No llençar objectes que van a la deixalleria als contenidors
 • Recollir els excrements del gossos
 • Cuidar els espais públics
 • Podar les rames dels arbres privats que envaeixin la via pública

I tu, ja recicles?
Deltebre és un dels municipis de la comarca que menys recicla. Per aquest motiu, hem de fomentar el reciclatge atès que aquest pot suposar una sèrie de beneficis per a la ciutadania. De fet, si a l’hora de llençar la brossa separem els residus correctament, aconseguirem:

 • Estalviar matèries primeres: materials, aigua i energia
 • Disminuir el volum de residus que han d’anar a l’abocador o a la incineradora
 • Reduir l’emissió de gasos contaminants i de gasos d’efecte hivernacle
 • Estalviar diners, ja que s’optimitzen els processos de gestió
 • Preservar l’entorn i millorar la nostra qualitat de vida