El passat 11 de juliol de 2018 el plenari de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre (POUM), que resta en període d’estudi de les al·legacions i informes perceptius sorgits del període d’exposició pública.

Podeu consultar el procés relacionat amb l’aprovació del nou POUM al web deltebrefutur.cat.

A hores d’ara, el planejament vigent data del 24 de maig de 1995, mitjançant les Normes Subsidiàries de Planejament. Pots consultar-les en aquest enllaç i mitjançant els plànols que figuren a continuació:

Nucli Jesús i Maria

Nucli La Cava

Nucli Riumar