Planificació Territorial

Des de l’actual equip de govern s’està treballant per a la realització d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’adapti a les necessitats i realitats del municipi. A hores d’ara, el planehament vigent data del 24 de maig de 1995 mitjançant unes normes subsidàries de planejament aprovades amb caràcter definitiu per la Comissió Provincial d’Urbanisme en data 24 de maig de 1995. Pots consultar les normes actuals en aquest enllaç.

 

ProvaWeb

QuadrantArxiu
2.1Descarrega
2.2Descarrega
2.3Descarrega
2.4Descarrega
2.5Descarrega
2.6Descarrega
2.7Descarrega
3.1Descarrega
3.2Descarrega
X