Normativa urbanística

Planificació Territorial

El passat 1 de juliol de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre (POUM), després d’haver donar resposta a les al·legacions presentades durant l’exposició pública que es dugué a terme a l’estiu de 2018. Actualment resta pendent un segon informe de validació per part de Costes de l’Estat, preceptiu prèvia aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. Podeu consultar el procés relacionat amb l’aprovació del nou POUM al web deltebrefutur.cat.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre (POUM)

Documentació definitiva
En aquest apartat podreu consultar la documentació en aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Ajuntament de Deltebre, dins al RPUC – Registre de planejament urbanístic de Catalunya (gencat.cat)

Nucli Jesús i Maria

Nucli La Cava

Nucli Riumar