Ensenyament

Ensenyament

L’Ajuntament de Deltebre, en matèria d’ensenyament, té l’objectiu de treballar per oferir a la ciutadania les millors eines i condicions possibles per a fomentar els serveis educatius i establir canals de comunicació amb el sector educatiu del municipi.

Consell Escolar de Deltebre
El Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat educativa en l’àmbit territorial del municipi en temes d’ensenyament i educació de nivell no universitari. En aquest sentit, les seves funcions són les de recollir i debatre les propostes dels seus membres, com també dels col·lectius que representa: mares i pares, professorat, alumant, etc. i també emet opinió sobre els temes consultats per les administracions i elabora propostes per fer-les arribar a les institucions pertinents.

Reconeixement a l’esforç acadèmic
Amb la finalitat de premiar a tots i a totes aquelles alumnes que han treballat intensament durant el transcurs del curs escolar, l’Ajuntament de Deltebre organitza anualment l’acte de reconeixement a l’esforç acadèmic. D’aquesta manera, es premia als i les alumnes de primària, educació secundària, batxillerat i cicles formatius dels quatre centres educatius del municipi. Els premis s’atorguen seguint el criteri i recomanació dels mestres i professors dels centres.