Les comissions informatives

Les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Horari de les sessions

Les comissions informatives es celebraran set dies abans de la sessió plenària. Per tant, seran en dimecres i, en termes generals, en horari de tarda.

Membres de les comissions informatives

Actualment l’Ajuntament de Deltebre disposa de les següents comissions informatives:

 Comissió Informativa de #DeltebreEficient 

Presidència
Sra. Lluïsa Ventura Galiano, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sr. Andreu Curto Castellsrepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sra. Laura Fabra Vergerepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea, la sra. Elisabeth Tomàs Franch. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sr. Andreu Curto Castellsrepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Laura Fabra Vergerepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Ingrid Santiago Casanovarepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Juan Carlos Bel Carbórepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.

 Comissió Informativa de #DeltebreProjecció 

Presidència
Sr. Carlos Serra Ventura, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sra. Lluïsa Ventura Galiano – representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sra. Vanessa Callau Miñarro – representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sra. Lluïsa Ventura Galianorepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Vanessa Callau Miñarrorepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Ingrid Santiago Casanovarepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Rafel Flores Andreurepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.

 Comissió Informativa de #DeltebreTerritori 

Presidència
Sr. Francisco Castro Casanova, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sr. Kilian Franch Arques – representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sr. Carlos Bel Carbó – representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sr. Joan Lucas Borepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Juan Carlos Bel Carbórepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Carme Franch Tomàsrepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Laura Fabra Vergerepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.

 Comissió Informativa de #DeltebreActiu 

Presidència
Sr. Robert Bertomeu Callau, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sra. Anna Gimenez Uribe – representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sra. Nicoleta Autu – representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sra. Anna Giménez Uriberepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Rafel Flores Andreurepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Carme Franch Tomàsrepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Vanessa Callau Miñarrorepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.