Les comissions informatives

Les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Horari de les sessions

Les comissions informatives es celebraran set dies abans de la sessió plenària. Per tant, seran en dijous i, en termes generals, durant el migdia.

Competències de les comissions informatives
Membres de les comissions informatives

Actualment l’Ajuntament de Deltebre disposa de les següents comissions informatives:

 Comissió Informativa de #DeltebreEficient 

Presidència
Sr. Andreu Curto i Castells, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sra. Rosa Casanova i Sorribes – representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sra. Fabiola Castaño Llaórepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea, la sra. Elisabeth Tomàs Franch. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sr. Andreu Curto Castellsrepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Laura Fabra Vergerepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Ingrid Santiago Casanovarepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Juan Carlos Bel Carbórepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.

 Comissió Informativa de #DeltebreProjecció 

Presidència
Sr. Francisco Castro i Casanova, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sra. Lola Casanova Domingo – representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sra. Vanessa Callau Miñarro – representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – (ERC)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sra. Lluïsa Ventura Galianorepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Vanessa Callau Miñarrorepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Ingrid Santiago Casanovarepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Rafel Flores Andreurepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.

 Comissió Informativa de #DeltebreTerritori 

Presidència
Sr. Libia Franch i Beltri, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sr. Francisco Castro i Casanova – representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sr. Daniel Rajadell i Vergés – representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sr. Joan Lucas Borepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Juan Carlos Bel Carbórepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Carme Franch Tomàsrepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Laura Fabra Vergerepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.

 Comissió Informativa de #DeltebreActiu 

Presidència
Sr. Robert Bertomeu Callau, representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Vocals 
Sr. Eric Bertomeu i Antolin – representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED)
Sr. Aleix Casanova i Franch – representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Secretari:
El Secretari acctal. de la Corporació.
Presidència L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió
Vocals titulars Sra. Anna Giménez Uriberepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sr. Rafel Flores Andreurepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM) Sr. Aleix Ferré Ribesrepresentant del Grup Municipal de Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP)
Vocals suplents Sra. Carme Franch Tomàsrepresentant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre (ED-Junts) Sra. Vanessa Callau Miñarrorepresentant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Més Deltebre – Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: El Secretari acctal. de la Corporació.
Competències de les comissions informatives