Cartipàs

El cartipàs de l’Ajuntament de Deltebre està distribuït en quatre grans àrees d’acció i amb el qual es segueix apostant pel treball en xarxa entre els diferents regidors i regidores per fomentar la coordinació i la cohesió entre els membres del govern municipal i generar sinergies positives.

#DeltebreEficient

Aquesta àrea engloba totes aquelles regidores que esdevenen l’engranatge de l’Ajuntament de Deltebre. Andreu Curto esdevindrà el tinent d’alcaldia de #DeltebreEficient. Curto també serà el responsable de les regidories de Relacions Institucionals, Atenció Ciutadana, i Comunicació i Transparència. Les regidories d’Afers Interns (Rosa Casanova), Personal (Libia Franch) i Identitat Corporativa (Carme Franch) completen aquesta àrea.

#DeltebreTerritori

Pel que fa a la tinença d’alcaldia de #DeltebreTerritori, aquesta recaurà en mans de Libia Franch. Qui, en aquesta àrea, també esdevindrà regidora de Ciutadania i Seguretat, i Impuls Urbà.Dins de #DeltebreTerritori també s’engloben les regidories de Defensa del Territori (Jordi Bertomeu), Planificació Territorial (Andreu Curto), Gestió Territorial (Francisco Castro), Imatge de Poble (Robert Bertomeu), Sostenibilitat i Platges (Lola Casanova), Tinença d’Animals (Eva Marin), Sector Primari (Robert Bertomeu), i Equipaments i Actes (Carme Franch).

#DeltebreProjecció

La tinença d’alcaldia d’aquesta àrea anirà a càrrec de Francisco Castro, com també les regidories de Revalorització Econòmica i Acció Comercial. #DeltebreProjecció es completa amb les regidories d’Enfocament Turístic (Lola Casanova), Fires (Lola Casanova), Servei a les Persones (Rosa Casanova), Inserció Laboral (Rosa Casanova), Ensenyament (Jordi Bertomeu).

#DeltebreActiu

Finalment, i pel que fa a l’àrea de Deltebre Actiu, la tinença d’alcaldia serà per a Robert Bertomeu, que també gestionarà la regidoria de Teixit Associatiu. Promoció Esportiva (Eric Bertomeu), Foment Cultural (Eva Marin), Igualtat i Gènere (Eva Marin), Infància (Vicky Albiol), Joventut (Jordi Bertomeu), Gent Gran (Vicky Albiol), Benestar (Vicky Albiol), Festes (Eric Bertomeu, i Participació Ciutadana (Jordi Bertomeu), donen contingut a aquesta àrea.

El cartipàs
Les àrees

Feu clic a les imatges per visualitzar-les en mida completa.

L'organigrama

En aquest espai pots consultar com s’organitza internament l’Ajuntament de Deltebre per a l’excercici 2022. Aquest organigrama va ser aprovat durant el transcurs del plenari del mes de novembre de l’any 2021.