Convenis

Convenis

Convenis 2022
Convenis 2021
CONVENI AMB SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT ASSUMP. FACULTATS DENÚNCIA I SANCIÓ INFR. NORMES CIRCULACIÓ
CONVENI AMB LA URV PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS DONES I SALUT EDICIÓ 2021
CONVENI AMB DEPT. INTERIOR – XARXA RESCAT
CONVENI ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA 2021
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I CCBE FUNCIONAMENT SERVEI INFORMACIÓ I ATENCIÓ DONES (SIAD)
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE DELTEBRE PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ ESPORTIVA XINO XANO PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL
CONVENI AMB CLUB PATÍ DELTEBRE PER CESSIÓ CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIONS ADAS I AFIDE PER CESSIÓ CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB LA PENYA BARCELONISTA 20 DE MAIG PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ DONES DELTEBRE PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ KARATE KUSHINKAI” PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA DE L’EBRE PER CESSIÓ D’ÚS DUN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ VEÏNS GENT DEL BARRI CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LLIGA CONTRA EL CANCER CESSIÀ D’ÉS D’UN LOCAL
CONVENI COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA TENNIS RACKET DELTEBRE
CONVENI AMB CLUB TWIRLING DELTEBRE CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB AAVV DE JESUS I MARIA CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB LA CIA DELTA TEATRE, CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOCIETAT DE CAÇADORS JESUS I MARIA
CONVENI SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOCIETAT DE CAÇADORS SANT MIQUEL L
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ LLIURAMENT DISPOSITIUS TECNOLOGICS ALUMNAT
CONVENI AMB L’ASSOC. JOVES LES MARFANTES
CONVENI AMB L’ASSOC. DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA CAVA
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV ACTIVITATS EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
CONVENI AMB LA PENYA TAURINA BOUS MES QUE MAI DE LA CAVA
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB FECOTUR
CONVENI ESPIGA D’OR PROMOCIÓ I FOMENT MÚSICA DE BANDA 2021
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL BAIX EBRE PROGRAMA ENFEØNAT
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I THE GOLD CARS TUNING CLUB CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA PENYA MADRIDISTA CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT I LA FEDERACIÓ ENTITATS SOCIAL ÚS PISCINA PETITA CENTRE ESPORTIU DELTA
CONVENI PATRONAT TURISME DIPUTACIÓ 2020
CONVENI MARC AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
CONVENI AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB CICCLOMOTORS
CONVENI AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT EN MATÈRIA EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA
CONVENI AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT EN MATÈRIA CONTROLS ESTUPEFAENTS APORTACIÓ KITS
CONVENI AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT EN MATÈRIA CONTROLS ALCOHOLÈMIA APORTACIÓ D'ETILÒMETRE
CONVENI AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT EN MATÈRIA CONTROLS DE VELOCITAT AMB APORTACIÓ D'APARELL DINEMÒMETRE
CONVENI AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT ADHESIÓ AL SISTEMA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ I ATENCIÓ A LES VICTIMES D'ACCIDENTS
CONVENI AMB EL CLUB DEPORTIU LA CAVA FESTES MAJORS 2021
CONVENI AMB PROGAT I DELTARESCAT -SUBVENCIÓ DIRECTA
CONVENI ENTRE DEPT. EDUCACIÓ, INSTITUT DELTEBRE I AJUNTAMENT PROJECTE SERVEI COMUNITARI
CONVENI CONSELL COMARCAL BAIX EBRE SUBVENIÓ ESCOLA DE MÚSICA DELTEBRE ANY 2021
CONVENI CONSELL COMARCAL BAIX EBRE SUBVENIÓ ESCOLA DE MÚSICA DELTEBRE ANY 2021
CONVENI SUBVENCIÓ COLLA SARDANISTA I DE JOTES DE DELTEBRE
CONVENI CESSIÓ ÚS TERRENYS PROPIETAT DE L'IES DELTEBRE A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE
CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA
CONVENI ADHESIÓ PROTOCOL SEGURETAT CONTRA VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D'OCI
CONVENI PER A LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
CONVENI PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA AMB EL SERVEI CATALA DE TRÀNSIT
CONVENI CONCESION SUBVENCION Ministerio Trans. Ecologica y Reto Demografico
CONVENI SOCIETAT DE CAÇADORS SANT MIQUEL DE LA CAVA CESSIÓ D'ÚS TERRENYS ZONA LA CATXA_PONTS DELS MOROS
CONVENI SOCIETAT DE CAÇADORS SANT MIQUEL DE LA CAVA CESSIÓ D'ÚS TERRENYS ZONA MANGRANÉ
CONVENI SOCIETAT DE CAÇADORS SANT MIQUEL DE LA CAVA CESSIÓ D'ÚS TERRENYS ZONA MANGRANÉ
CONVENI LA RONDALLA DEL DELTA CESSIÓ D'ÚS D'UN LOCAL
CONVENI COLLA SARDANISTA I DE JOTA CESSIÓ D'ÚS D'UN LOCAL
CONVENI MARC PRESTACIÓ SERVEIS BÀSICS CCBE ANNEX EXERCICI 2021
CONVENI AJUNTAMENT I CAIXABANK, SA COL·LABORACIÓ COBRAMENT TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
CONVENI AJUNTAMENT DELTEBRE I CLUB ESPORTIU AVATARS
CONVENI CESSIÓ D’ÚS LOCAL AL CONSELL DE RIUMAR A ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA
CONVENI CESSIÓ TERRENYS ARROSSAIRES AV. LA PAU, 103
CONVENI MARKET PLACE
CONVENI CESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY PROPIETAT IOS
CONVENI CESSIÓ D'ÚS D'UNS TERRENYS PROPIETAT DE JDM I RMC
CONVENI CESSIÓ D'ÚS D'UNS TERRENYS PROPIETAT NICOVAN, SA
CONVENI COL•LABORACIÓ AJUNTAMENT DELTEBRE I GCN PER OCUPACIÓ D’UNA SALA AL CENTRE ESPORTIU DELTA
CONVENI PETITS APRENENTS 2020 - 2023
ADENDA EXERCICI 2020 CONVENI SERVEI ATENCIÓ DIRUNA, SERVEIS SOCIOEDUCATIUS AMB CONSELL COMARCAL BAIX EBRE
CONVENI CESSIÓ LOCAL CÀRITAS L'ASSUMPCIÓ
CONVENI TRIATLÓ DELTEBRE 2021
ONVEI AMICS DEL BALL DE SALÓ
CONVENI CLUB DE BIRLES LA CAVA
CONVENI TREBALL I FORMACIÓ AMB CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
CONVENI AMB COPATE
CONVENI AMB EL CDIAP
Convenis 2020
CONVENI-INTERADMINISTR. COVID19 ESCOLA RIUMAR
CONVENI INTERADMINISTR. COVID19 IES
CONVENI INTERADMINISTR. COVID19 COL·LEGI ASSUMPCIÓ
CONVENI INTERADMINISTR. COVID19 COL·LEGI SANT MIQUEL
ANNEX AL CONVENI CCBE PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT (BANC D’AJUDES TÈCNIQUES)
ANNEX 2020 AL CONVENI CCBE SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA COMARCAL DEL BAIX EBRE
CONVENI AMB DEPT. INTERIOR – XARXA RESCAT
CONVENI CONSELL COMARCAL AJ DELTEBRE PLANS LOCALS DE JOVENTUT 2020
CONVENI ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA 2020
ADENDA 2020 A CONVENI CCBE I AJUNTAMENT SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A INFANTS I ADOLESCENTS (SIS)
CONVENI CCBE I AJUNTAMENT PER DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE AVANT
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I CCBE FUNCIONAMENT SERVEI INFORMACIÓ I ATENCIÓ DONES (SIAD)
CONVENI MARC SIGNAT ENTRE CCBE I L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE EN MATÈRIA SERVEIS SOCIALS I BENESTAR I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL – ANNEX PER A 2020. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE DELTEBRE PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ ESPORTIVA XINO XANO PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL
CONVENI AMB CLUB PATÍ DELTEBRE PER CESSIÓ CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIONS ADAS I AFIDE PER CESSIÓ CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB LA PENYA BARCELONISTA 20 DE MAIG PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ DONES DELTEBRE PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ KARATE KUSHINKAI” PER CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA DE L’EBRE PER CESSIÓ D’ÚS DUN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ VEÏNS GENT DEL BARRI CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LLIGA CONTRA EL CANCER CESSIÀ D’ÉS D’UN LOCAL
CONVENI COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA TENNIS RACKET DELTEBRE
CONVENI AMB CLUB TWIRLING DELTEBRE CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB AAVV DE JESUS I MARIA CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI AMB LA CIA DELTA TEATRE, CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI COL·LABORACIÓ AMB INSTITUT DELTEBRE PREMIS RAMON CALVO 2020
CONVENI SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOCIETAT DE CAÇADORS JESUS I MARIA
CONVENI SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOCIETAT DE CAÇADORS SANT MIQUEL L
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ LLIURAMENT DISPOSITIUS TECNOLOGICS ALUMNAT
CONVENI AMB L’ASSOC. JOVES LES MARFANTES
CONVENI AMB L’ASSOC. DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA CAVA
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV ACTIVITATS EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
CONVENI AMB LA PENYA TAURINA BOUS MES QUE MAI DE LA CAVA
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB FECOTUR
CONVENI ESPIGA D’OR PROMOCIÓ I FOMENT MÚSICA DE BANDA 2020
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL BAIX EBRE PROGRAMA ENFEØNAT
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I THE GOLD CARS TUNING CLUB CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA PENYA MADRIDISTA CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT I LA FEDERACIÓ ENTITATS SOCIAL ÚS PISCINA PETITA CENTRE ESPORTIU DELTA
CONVENI PATRONAT TURISME DIPUTACIÓ 2020