Refugis climàtics a Deltebre

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la morbiditat i de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques. Per mitigar-ne els efectes, des de l’Ajuntament de Deltebre hem ubicat una sèrie d’equipaments i instal·lacions arreu del municipi i del nucli de Riumar que funcionen com a refugis climàtics per oferir un espai fresc on refugiar-se. 

Què són?
Són espais que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen els seus usos i funcionalitats. Poden ser interiors o exteriors (parcs i jardins amb presència elevada de verd urbà i fonts d’aigua)

A qui s’adrecen?
Adreçats a les persones vulnerables a la calor i/o el fred (nadons, gent gran, persones amb malalties cròniques, etc), sempre i quan no requereixin atenció mèdica.
 
On estan ubicats?
Deltebre: Biblioteca Delta de l’Ebre, recepció del Centre Esportiu del Delta, piscina Agustí Ramon Castellà, piscina Claudio Flores, Parc del Riu, Passeig del Riu i baixos del pont Lo Passador. 

Riumar: plaça Eliseo Vives i zona de picnic del Passeig Marítim.