Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Deltebre ha actualitzat els ajuts i incentius econòmics, dirigits a la ciutadania i als sectors econòmics, per tal de fer front al context actual. En aquest apartat podràs consultar les diferents bases existents, tot i això recorda que et pots posar en contacte amb l’Espai de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre i et facilitarem els tràmits corresponents.

Presentem la bateria d'ajuts i incentius més ambiciosa de la història de Deltebre per estar, més que mai, al costat de la ciutadania i dels comerços, autònoms i empreses, i així poder fer front a la paràlisi econòmica causada per la COVID-19 i pel pas del temporal Glòria pel nostre municipi"
Lluís Soler i Panisello
Alcalde de Deltebre

DIRIGIDES A LA CIUTADANIA

Ajuts als tributs locals i activitats escolars (2021)

Sota el lema que “qui menys pugui, menys pagui”, el consistori disposa d’ajuts sobre els tributs locals per tal d’ajudar a les persones que més ho necessiten. És a dir, aquelles que a causa de la seva capacitat econòmica tenen problemes a l’hora de fer el pagament dels tributs municipals.

Sobre quins tributs puc demanar ajuda?

Sol·licitud per als tributs locals fins el 30/04/2021
Sol·licitud per a la resta de supòsits fins el 31/10/2021

I jo? Puc demanar una ajuda?

Ajuts d’Urgència Social (2021)

Són unes ajudes de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència socials en els següents casos:

Sol·licitud fins el 20/12/2021

I jo? Puc demanar una ajuda?

Tarifa Social de l'Aigua (2021)

Des de l’Ajuntament de Deltebre també facilitem la reducció de la tarifa de l’aigua en el cas que així ho requereixin els professionals socials que analitzen el context de les famílies sol·licitants.

Sol·licitud fins el 31/12/2021

I jo? Com puc demanar una ajuda?

EuroDelta, la moneda de Deltebre (2021)

Què és l’EuroDelta?

L’EuroDelta és la moneda de Deltebre que neix amb la finalitat d’ajudar a totes aquelles persones que han vist reduïts els seus ingressos a causa de la pandèmia de la COVID-19 i del temporal Glòria, a les famílies que es troben en dificultats econòmiques, i també amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local i de proximitat.

Qui es pot acollir?

Sol·licitud fins el 20/12/2021

Quina és l’ajuda que puc aconseguir?

L’import dels eurodeltes variarà atenent a les casuístiques de cadascú. Els ajuts són els següents:

Membres unitat familiarImport trimestral
1 membre120,00 €
dos membres160,00 €
tres membres250,00 €
≥ quatre membres300,00 €

En aquesta línia d’ajuda a les famílies més desafavorides i de dinamització de l’economia local, també neix l’EuroDelta, com a moneda de Deltebre. Per a la seva creació es dotarà una partida inicial de 120.000€ que derivarà en monedes de 5, 10 i 20 eurodeltes que es podran bescanviar en la xarxa de comerç local adherida. Una moneda amb la doble vessant d’ajudar a les famílies i dinamitzar l’economia local i comerços de proximitat.

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES ALS SECTORS ECONÒMICS

Incentius al teixit empresarial afectat per la COVID-19 (2021)

Qui poden ser els beneficiaris d’aquests incentius?

Sol·licitud fins el 23/06/2021
Cal sol·licitar cita prèvia trucant 611 446 625 o bé enviant correu a acciocomercial@deltebre.cat i l’horari d’atenció és els dilluns, dimecres i divendres de 10:00-14:00h

I jo? Puc demanar una ajuda?

Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional, i millora de la Imatge de Poble (2021)

L’objectiu d’aquests incentius és l’ajut al sector econòmic del municipi, ja sigui incentivant la contractació de persones, per a sufragar els desperfectes causats pel temporal Glòria, per a posar en valor la qualitat empresarial del municipi, per afavorir l’emprenedoria, per a enfortir i dinamitzar les activitats de turisme actiu, el petit comerç i el comerç de proximitat, etc.

Sol·licitud fins el 29/10/2021
Cal sol·licitar cita prèvia trucant 622 015 070 o bé enviant correu a acciocomercial@deltebre.cat i l’horari d’atenció és els dilluns, dimecres i divendres de 10:00-14:00h

I jo? Puc demanar una ajuda?

Subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre (2021)

L’activitat subvencionable consisteix en la realització d’un patrocini publicitari del municipi de Deltebre, de forma voluntària, mitjançant els tres següents supòsits:

Sol·licitud fins el 29/10/2021

I jo? Puc demanar una ajuda?

DIRIGIDES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

Bases de Subvencions (2021)

Enfocades a enfortir les entitats i associacions del municipi ja que aquestes són el motor de Deltebre.

Projectes i/o activitats

Sol·licitud fins el 31/03/2021

Competicions internacionals, estatals i nacionals catalanes

Sol·licitud fins exhaurir la dotació pressupostària i, com a molt, el 31/10/2021

Actes promoguts i organitzats per l’Ajuntament de Deltebre

Sol·licitud fins el 31/10/2021

Activitats de protecció i defensa dels animals del municipi de Deltebre

Sol·licitud fins el 31/03/2021

Premis Esporti i Benestar

Sol·licitud fins el 31/03/2021

I nosaltres? Podem demanar una ajuda?
Entitats i associacions​
Clubs i Escoles de Futbol
AMPES
Participació en competicions esportives
Activitats de protecció i defensa dels animals
Premis Esporti i Benestar

Subvencions otorgades durant l’excercici 2020