Carta de Serveis

Carta de Serveis

Què és una Carta de Serveis?

Les Cartes de Serveis són documents que recullen informació de les prestacions que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, dels compromisos que pren per afavorir que el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Són, per tant, uns instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar en la seva millora.

Les Cartes de Serveis han de comportar l’avaluació dels objectius aconseguits per part de les diferents Àrees de l’Ajuntament i, a través de la millora dels processos interns, incrementar el nivell de prestació.

A qui van dirigides?

L’Ajuntament és una institució que presta serveis als Ciutadans i la seva gestió s’orienta a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives. Per aquest motiu, les Cartes de Serveis es dirigeixen als usuaris dels serveis

Quins són els objectius de les Cartes de serveis?

La finalitat de la Carta de Serveis és:

  • Apropar l’Ajuntament als ciutadans.
  • Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l’Ajuntament de Deltebre.
  • Expressar l’esforç de l’Ajuntament per la millora dels serveis municipals.
  • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
  • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.
Carta de Serveis de l'Ajuntament de Deltebre per àrees

En aquest espai trobareu, dins de cada àrea corresponent, les diferents Cartes de Serveis que disposa l’Ajuntament de Deltebre.