Ordenances de Policia i Bon Govern

Ordenances de Policia i Bon Govern

Consulta les ordenances de Policia i Bon Govern
ResumData de publicacióEnllaç
Ordenança número 1 del bon veïnatge. Drets i deures01/09/2017
Ordenança número 2 del civisme i de policia a la via pública
01/09/2017
Ordenança número 3 de la circulació i mobilitat
01/09/2017
Ordenança número 4 de la protecció, la tinença i la venda d'animals
01/09/2017
Ordenança número 5 de la gestió de residus municipals01/09/2017
Ordenança número 7 de les mesures protectores contra la contaminació acústica

01/09/2017
Ordenança número 8 de la prevenció i controls mosquits, especialment del mosquit tigre

01/09/2017
Ordenança número 10 de l'ús, seguretat i conservació de les platges i del litoral municipals
01/09/2017
Ordenança número 11 del procediment sancionador i dels treballs en benefici de la comunitat en substitució de multes pecuniàries17/11/2017
Ordenança número 12 dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d'obres
01/09/2017
Ordenança número 13 de l'obertura d'establiments i control d'activitats
01/09/2017
Ordenança de la conservació, neteja i tancament de solars i de la pavimentació de voreres
06/02/2017
Ordenança de la gestió de residus de construcció i demolició
22/11/2016
Ordenança de tancament de solars i pavimentació de voreres
15/11/2016