Decrets d'alcaldia de l'Ajuntament de Deltebre

Els documents, que podreu consultar prement damunt de decrets d’alcaldia 2023, estan anonimanitzats per garantir la protecció de dades. 

Decrets d'alcaldia 2023
OrganData resolucióEstatTítolEnllaç
Alcaldia12/29/2023Numerada2023 6443 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 2 PANYS DIGITALS PER AL CS BARRACOT
Alcaldia12/29/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia12/29/2023Numerada2023 7447 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI FORMACIÓ CURS ATESTATS AGENTS POLICIA LOCAL-1
Alcaldia12/29/2023Numerada2023 7308 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ CARTELLS CAVALCADA 2024
Alcaldia12/29/2023Numerada2023 7447 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI FORMACIÓ CURS ATESTATS AGENTS POLICIA LOCAL
Alcaldia12/29/2023Numerada2023 7162 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT BARRES METÀL.LIQUES DE 20MM
Alcaldia12/29/2023NumeradaDecret de convocatòria de JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 29.12.2023
Alcaldia12/29/2023Numerada2023 7501 DECRET APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CENTRE ESPORTIU GENER 2024
Alcaldia12/29/2023NumeradaDecret d'alcaldia mitjançant el qual s'aprova la justificació de la subvenció directa a favor de l'A.E. xino Xano i s'ordena el pagament del 20% restant (1.000,00 €)
Alcaldia12/29/2023NumeradaDecret de substitució Tresorera
Alcaldia12/29/2023NumeradaProvidència alcaldia reserva partida expropiació terreny c. Ignasi
Alcaldia12/28/2023Numerada2023-7469 Soterrament línia Club Naútic
Alcaldia12/28/2023NumeradaTARGETA VIA T NOVEMBRE exp 7492
Alcaldia12/28/2023Numerada2023 1084 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LLANTERNES POLICIALS
Alcaldia12/28/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7462 de tributació 2023/1008, no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia12/28/2023NumeradaDecret concessió subvenció directa Institut de Deltebre per a l'exercici 2023 i reconeixement obligació de pagament
Alcaldia12/28/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/7463 de tributació 2023/1009, bonificació vivenda habitual en la liquidació de l'IIVTNU
Alcaldia12/28/2023Numerada2023 7143 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.lACIÓ PORTA SORTIDA EMERGÈNCIA ESCOLA BRESSOL
Alcaldia12/28/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7472 de tributació 2023/1010, canvi nom taxa escombraries
Alcaldia12/27/2023NumeradaDecret de nòmina de les incidències salarials del mes de desembre de 2023.
Alcaldia12/27/2023NumeradaDECRETS exp 2023-7386
Alcaldia12/27/2023NumeradaDECRETS exp 2023-7385
Alcaldia12/27/2023NumeradaDecret exp 2023-7385 Electrica del Ebro
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 1232 DECRET ALTES I BAIXES RELDE JUNY A DESEMBRE-23
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7429 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI INSTAL.LACIÓ I SUBMINISTRAMENT AIRE CONDICIONAT EDIFICI ASSOCIACIÓ VEINS JESUS I MARIA
Alcaldia12/27/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de JGL 22.12.2023
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7430 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI INSTAL.LACIO I SUBMINISTRAMENT AIRE CONDICIONAT LOCAL ASSOCIACIÓ SANT RAMON
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 6413 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ AIRE CONDICIONAT DESPATX OLC
Alcaldia12/27/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7428 de tributació 2023/1000, no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia12/27/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/6438 anul·lació liquidació incorrecta taxa urbanistica
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 6548 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT COMPLEMENTS UNIFORMITAT POLICIA-1
Alcaldia12/27/2023NumeradaResolució favorable 2023/7457 de tributació 2023/1005 prorroga presentació herència per liquidar l'IIVTNU
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7058 DECRET RECTIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSEGURANÇA PÒLISSA ACCIDENTS
Alcaldia12/27/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/7453 de tributació 2023/1001 per no increment de valor
Alcaldia12/27/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7455 de tributació 2023/1003, no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7374 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER URGÈNCIA TRACTORS I DESBOMBAMENT PER DESAIGUAR EL PRÉSTAMO 15 SETEMBRE-1
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7334 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ VEHICLE D2 POLICIA LOCAL
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7051 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA FAÇANA AJUNTAMENT
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7038 DECRET ADJUDICACIÓ SERVEI PUNT LILA PER A LA FESTA DE CAP D'ANY
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7374 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER URGÈNCIA TRACTORS I DESBOMBAMENT PER DESAIGUAR EL PRÉSTAMO 15 SETEMBRE
Alcaldia12/27/2023Numerada2023 7374 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER URGÈNCIA TRACTORS I DESBOMBAMENT PER DESAIGUAR EL PRÉSTAMO 15 SETEMBRE-2
Alcaldia12/21/2023NumeradaConvocatòria Ple Municipal de data 21.12.2023
Alcaldia12/21/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/7415 de tributació 2023/992 canvi nom liquidació de l'IIVTNU
Alcaldia12/21/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/7415 de tributació 2023/992, canvi nom liquidació de l'IIVTNU
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 7052 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ VEHICLE BIPPER
Alcaldia12/21/2023NumeradaDECRETS exp 2023-3112
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 7031 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TREBALLS PERFORACIÓ PEDRA
Alcaldia12/21/2023NumeradaDecret de suspensió de termini de tramitació
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 7072 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT EQUIP DE SO
Alcaldia12/21/2023NumeradaDECRETS exp 2023-3113
Alcaldia12/21/2023NumeradaDecret pagament taxa exhibició gossos i tir al plat
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 6683 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS PALETERIA CARRER SANT ROC-2
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 6683 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS PALETERIA CARRER SANT ROC-3
Alcaldia12/21/2023NumeradaTARGETA VIA T QUOTA 2023 EXP 7391
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 7286 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI INSTALLACIÓ REIXA PROTECCIÓ LLETRES CS BARRACOT
Alcaldia12/21/2023NumeradaTARGETA VIA T OCTUBRE exp 7391
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 6683 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS PALETERIA CARRER SANT ROC-4
Alcaldia12/21/2023NumeradaDecret Venta entrades i abonaments
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 7285 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI FOTOGRAFIES CONCURS DECORACIÓ NADALENCA
Alcaldia12/21/2023Numerada2023 7058 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSEGURANÇA PÒLISSA ACCIDENTS
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7158 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA CENTRE ESPORTIU
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7160 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL FONTANERIA I ELECTRICITAT CENTRE ESPORTIU
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7024 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ACTUACIÓ ENCESA DE LLUMS
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7076 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LLETRES FAÇANA CS BARRACOT
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7163 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTTE SERVEI IMPRESSIÓ PLÀNOLS
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7050 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CAVA JUBILATS
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7062 DECRET ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT PAQUET FOLIS 500 A4 I A3
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7018 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI INTERVENCIÓ URGÈNCIA GAT FERAL
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7071 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TONNERS IMPRESSORA MAGATZEM BRIGADA
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7085 de tributació 2023/965 anul·lació liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/6855 de tributació 2023/923, bonificació taxa obertura establiment OF 2021
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7032 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PLACA ACER CORTEN NATURAL 4 MM
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7159 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI GESTIÓ RUNA PODA I SUBSIDIÀRIES
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7323 de tributació 2023/981 no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7021 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMIISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ MOSQUITERES EDIFICI RAMON I CAJAL
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 6716 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ JUNTES PISCINA CENTRE ESPORTIU
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 6715 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTTE SERVEI TREBALLS URGÈNCIA CENTRE ESPORTIU PER INUNDACIÓ
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7020 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI SENYALITZACIÓ HORITZONTAL APARCAMENT JUBILATS POLICIA LOCAL I AJUNTAMENT
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 6704 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NOVA ESCOMESA
Alcaldia12/19/2023NumeradaDecret de l'expedient 2023/7316 respecte l'autorització d'ús del pavelló Andrés Ferri al Club Twirling Deltebre per a la realització del "Gran Premio FEBD Eventos Artísticos de Twirling " els dies 8, 9 i 10 de març de 2024.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/7137, model titular conductora.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/7140, model titular no conductor.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Ep. 2023/7138, model titular no conductor
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/7059, model titular No conductora.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/7130, model titular conductor
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/7147, model titular conductora.
Alcaldia12/19/2023NumeradaDECRETS mortis causa exp 2023-6997
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/7144, amb caràcter provisional, model titular conductor.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/7139, model titular conductora.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/7145, model titular conductor.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/7141, model titular no conductor.
Alcaldia12/19/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/7146, model titular conductora.
Alcaldia12/19/2023NumeradaDecret neteja nínxol exp 2023-7096...
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient genèric 2023/7362 de tributació 2023/985, liquidació Comunitat de Regants de les Hortes de Jesús i Maria exercici 2023
Alcaldia12/19/2023NumeradaDECRETS duplicat escriptures exp 2023-7121
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7359 de tributació 2023/984 canvi de nom taxa escombraries
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/2274 , de gestió territorial 2023/2274, anul·lacio de taxes per acord JGL 02/08/2023
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7356 DECRET BAIXA USUARIS CED PER AL MES DE DESEMBRE PER IMPAGAMENT QUOTES
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/7350 de tributació 2023/983 canvi nom taxa escombraries
Alcaldia12/19/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6690 de tributació 2023/911 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7073 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT FOCOS PISTA JESUS I MARIA
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 7030 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ VIDRE TRACTOR
Alcaldia12/19/2023Numerada2023 6683 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS PALETERIA CARRER SANT ROC-1
Alcaldia12/19/2023Numerada 2023 6683 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS PALETERIA CARRER SANT ROC
Alcaldia12/18/2023NumeradaDECRET tall de carrer exp 2023-6968
Alcaldia12/18/2023NumeradaDECRETS zona taronja exp 2023-6708
Alcaldia12/18/2023NumeradaDecret pagament part conveni corresponent al mes de desembre Assemblea Local Creu Roja de Deltebre
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 3108 DECRET DEFINITIU APLICACIÓ 2NES PENALITATS ADJUDICATARI
Alcaldia12/18/2023NumeradaTramesa liquidacions llum i aigua de les entitats corresponents a l'exercici 2023
Alcaldia12/18/2023NumeradaDecret justificació exp 2023-906
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6348 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PAVIMENTACIÓ CED LOT 3 PAVIMENT DE GESPA
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6348 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PAVIMENTACIÓ CED LOT 2 PAVIMENT TÈCNIC
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 4913 DECRET ANUL.LACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia12/18/2023NumeradaDecret renúncia exp 2023-6513
Alcaldia12/18/2023NumeradaDecret transmissió mortis exp 2023-6589
Alcaldia12/18/2023NumeradaDecret concessió drets exp 2023-3664
Alcaldia12/18/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de JGL de data 05.12.2023
Alcaldia12/18/2023NumeradaConvocatòria Junta de Govern Local ordinària de data 30.11.2023
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 7053 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI RENOVACIÓ CONTRACTE SOFTWARE ACCES I CÒPIES SEGURETAT CED
Alcaldia12/18/2023NumeradaPla Disposició Fons 2024 exp. 7149
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 5687 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI SUSCRIPCIÓ BASE DE DADES JURÍDICA 2024
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 7037 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ PARC NADALENC
Alcaldia12/18/2023NumeradaDecret Sanció Piromusical de l'Ebre
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6936 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPERMEABILITZACIÓ MAGATZEM ESCOLA DE FUTBOL
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6763 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REFRIGERI PERSONAL AJUNTAMENT
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6724 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT I REVISIÓ CALEFACCIÓ COL.LEGI SANT MIQUEL
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6712 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEGES AMB CAMIÓ SUCCIONADOR
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6714 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER RETROEXCAVADORA
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6158 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER RODILLO COMPACTADOR
Alcaldia12/18/2023Numerada 2023 5433 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I TREBALLS ALUMINI CENTRE ESPORTIU
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 7034 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI MONITORATGE I ACT. ESCLUSIVES PARC NADALENC
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 4157 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LLIBRES adquisició fons biblioteca 2a comanda
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6711 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL VIES PÚBLIQUES
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 7045 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REINSTAL.LACIÓ PARAMETRITZACIÓ I CONFIGURACIÓ EINES I POSADA EN MARXA SERVEIS PER CAIGUDA
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 7080 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT PROFESSIONAL CÀRRECS ELÈCTES I TÈCNICS
Alcaldia12/18/2023Numerada2023 6499 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER PROJECTE INFLABLES PARC NADALENC
Alcaldia12/17/2023NumeradaConvocatòria de Ple Municipal ordinari de data 30.11.2023
Alcaldia12/12/2023NumeradaDECRET CANCEL·LACIÓ AVAL
Alcaldia12/12/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de JGL de data 12.12.2023
Alcaldia12/12/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/7043, de tributació 2023/958, liquidacions PMU 17 Mercadona SA
Alcaldia12/12/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 21.11.2023
Alcaldia12/12/2023Numerada2023 7003 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TANCAMENT COMPTABLE I TANCAMENT DE COMPTES 2023
Alcaldia12/12/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/7063 de tributació 2023/961, normalització de finca a càrrec de OS INVER
Alcaldia12/12/2023NumeradaDecret justificació exp. 2023-2848
Alcaldia12/12/2023Numerada2023 6631 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI VERIFICACIÓ I CALIBRACIÓ SONÒMETRE
Alcaldia12/12/2023Numerada2023 640 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI I SUBMINISTRAMENT TANCA CS BARRACOT
Alcaldia12/12/2023Numerada2023 6718 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TRANSMISSOR RÀDIO
Alcaldia12/12/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient genèric 2023/7060 de tributació 2023/960, liquidació tramitació expedient de projecte en SNU, Port de la Generalitat
Alcaldia11/20/2023Numerada2023 6650 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PIROTÈCNIA ENCESA DE LLUMS
Alcaldia11/20/2023NumeradaDecret de substitució tresorera per vacances
Alcaldia11/20/2023Numerada2023 6634 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT ESCOLA SANT MIQUEL
Alcaldia11/17/2023NumeradaAutorització targeta d'aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6977, model titular conductora.
Alcaldia11/17/2023NumeradaDecret elements logístics 17 desembre
Alcaldia11/17/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6917, model titular conductora.
Alcaldia11/17/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/9602, model titular conductora
Alcaldia11/17/2023NumeradaDecret elements logístics 6 desembre
Alcaldia11/17/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/9603, model titular no conductor.
Alcaldia11/17/2023NumeradaTaxa Pagament administrativa Concert Deltachamber Music 2023
Alcaldia11/17/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6949 de tributació 2023/935 de canvi d'anul·lació de la taxa d'esde per duplicitat.
Alcaldia11/17/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6518 de tributació 2023/869 modificació epígraf primer relatiu per cada habitant del domicili per la Taxa d'esde
Alcaldia11/17/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6935 de tributació 2023/930 de canvi de nom de la taxa d'esde
Alcaldia11/17/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6948 de tributació 2023/934 de referent a la liquidació de l'Impost d'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana aplcant la bonificació corresponent per quant és l’habitatge habitual.
Alcaldia11/17/2023Numerada2023 6551 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TREBALLS ESCOLA SANT MIQUEL
Alcaldia11/17/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6595 de tributació 2023/879 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6638 de tributació 2023/892 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6672 de tributació 2023/901 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat
Alcaldia11/16/2023Numerada2023 5980 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ MOBILIARI OFICINA
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6681 de tributació 2023/905 de no liquidació del IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia11/16/2023NumeradaConvocatòria Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2023
Alcaldia11/16/2023Numerada2023 6233 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL FITNESS
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6673 de tributació 2023/902 de no liquidació de l'IIVNTU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia11/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/6794, model titular no conductor.
Alcaldia11/16/2023Numerada2023 6574 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS ASSITÈNCIA JURÍDICA ÍNTEGRA EN VIA ADMINISTRATIVA EN ELS PROCEDIMENTS INCOATS PER L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
Alcaldia11/16/2023NumeradaDecret pagament a justificar
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6646 de tributació 2023/895 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/5347, de tributació 2023/736, modificació Decret 2023/2188 de data 08/11/2023 per tal de procedir a la devolució de la segona fracció de l'IBI exercici 2023
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/2199 de Ciutadania i Seguretat 2023/516, anul·lació sanció per acord de JGL de 26/07/2023
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6659 de tributació 2023/900 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia11/16/2023NumeradaDecret segona convocatòria Comissió de Seguiment
Alcaldia11/16/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2022/7241, de tributació 2022/1190, anul·lació liquidacions de l'IIVTNU per no incremnet de valor
Alcaldia11/16/2023Numerada2023 6497 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT SOBRES JUTJAT DE PAU
Alcaldia11/13/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2022/6438, acord de JGL 7-11-23 anul·lació taxa prestació serveis urbanístics
Alcaldia11/13/2023Numerada2023 6688 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSISTÈNCIA JURÍDICA CITACIÓ JUTJAT DESPIDO IMPROCEDENT
Alcaldia11/13/2023NumeradaDecret explot. ramaderes
Alcaldia11/10/2023NumeradaAutorització d'ús del Pavelló Andrés Ferri al Club Twirling Deltebre els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2024 per a la realització del Campionat d’Espanya Tècnic de Twirling derivat del procés de selecció de la Comisión de Twirling de la Federación Española de Baile Deportivo.
Alcaldia11/10/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-6687
Alcaldia11/10/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia11/10/2023NumeradaDecret Autorització ús del pas per canalitzar línies MT
Alcaldia11/10/2023NumeradaDecret promoció concert exp 2023-6636
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRETS tall de carrer exp 2023-6531
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRETS instalació gual exp 2023-6130
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-5773
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/5723 de tributació 2023/787, devolució multa per pagament duplicat
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRET duplicat targeta taronja exp 2023-6586
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 5745 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ VEHICLE SEAT ALTEA
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4833 de tributació 2023/666 de canvi taxa esde familiars
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6593 de tributació 2023/877 de modificació habitants taxa esde
Alcaldia11/8/2023NumeradaDecret de justificació del pagament a justificar (ADOP-J) treballs de subministraments elèctrics exp.2023/908
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRETS IMATGE DE POBLE targeta blava exp 2023-6590
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6609 de tributació 2023/882 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars
Alcaldia11/8/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6608, model titular no conductora.
Alcaldia11/8/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6565, model titular no conductora.
Alcaldia11/8/2023NumeradaDecrets baixa targeta taronja exp 2023-5765
Alcaldia11/8/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6564, model titular no conductor.
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRET aparcament minusvàlids exp 2023-682
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRETS baixa targeta taronja exp 2023-5772
Alcaldia11/8/2023NumeradaDecret pagament part conveni Creu Roja corresponent al mes de novembre de 2023
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6606 de tributació 2023/880 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 6156 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ADQUISICIÓ VESTUARI IMATGE DE POBLE
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6607 de tributació 2023/881 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia11/8/2023NumeradaDecret targeta moneder per rebre bestreta caixa fixa a nom de Glòria Franch Rius amb DNI 46589400W
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRETS aparcament exclusiu exp 2023-6066
Alcaldia11/8/2023NumeradaDecrets autorització zona blava exp 2023-6633
Alcaldia11/8/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6460, model titular no conductor.
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 6260 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER RULO IMATGE DE POBLE
Alcaldia11/8/2023NumeradaDecret aparcament minusvàlids exp 2023-683
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 6480 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CAMISETES PERSONAL CENTRE ESPORTIU
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 6157 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS FERRETERIA
Alcaldia11/8/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6645, model titular conductor.
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/6547 de tributació 2023/872 anul·lació liquidació Taxa i ICIO
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRET autorització zona blava exp 2023-5825
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRET baixa gual exp 2023-6055
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRET ampliació gual exp 2023-5771
Alcaldia11/8/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de JGL de data 07.11.2023
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6623 de tributació 2023/887 de no liquidació IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6618 de tributació 2023/885 de no liquidació IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient genèric 2023/5347 de tributació 2023/736, devolució pagament indegut d'acord amb acord de bonificació IBI Residencia Tercera Edat a l'Onada, acord de Ple 28 de setembre de 2023
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRET renovació targeta blau exp 2023-5761
Alcaldia11/8/2023NumeradaDECRETS baixa targeta taronja exp 2023-3720
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6630 de tributació 2023/890 de no liquidació IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 6552 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ACTUACIÓ ESPECTACLE TEATRE DE MALETA
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 5500 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATRIAL XARXA AIGUA POTABLE
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 6649 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ CARPETES EXPEDIENT AJUNTAMENT
Alcaldia11/8/2023Numerada2023 3108 DECRET DEFINITIU APLICACIÓ 2ES PENALITATS ADJUDICATÀRIA CONTRACTE
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/6727 de tributació 2023/913, tributació per epigraf incorrecte en la taxa d'esde i liquidació complementaria
Alcaldia11/8/2023NumeradaDecret aprovació costos serveis efectius que presta la entitat local 2022
Alcaldia11/8/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/6628 de tributació 2023/889 sol·licitant la liquidació de l'Impost d'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i l’aplicació de la bonificació corresponent per quant és l’habitatge habitual.
Alcaldia11/2/2023Numerada2023 6546 DECRET BAIXA USUARIS CENTRE ESPORTIU PER IMPAGAMENT DE QUOTES A EFECTES DE L'1 DE NOVEMBRE
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret d'autorització d'ús (i liquidació) de la sala polivalent del Centre Social Lo Barracot a l'empresa ALDI SUPERMERCADOS per al 27/11/23 al matí, així com de 3 taules.
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret de nòmina de les incidències salarials del mes d'octubre de 2023.
Alcaldia11/1/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia d'autorització de cessió d'ús d'espai del Centre Social del Barracot a l'associació "Viu, Balla i
Somriu"
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-6326
Alcaldia11/1/2023Numerada2023 5542 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PEDRA MARBRE ESCOLA RIUMAR
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-6362
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret inici expedients modificació crèdits número 15/2023 suplement crèdits RTDG, expedient modificació de crèdits número 16/2023 suplement de crèdits amb fons de contingència, expedient modificació de crèdits número 17/2023 suplemenet de crèdits amb baixes i expedient modificació de crèdits 18/2023 crèdits extraordinaris amb baixes
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS trasllat restes exp 2023-6373
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS trasllat de restes exp 2023-4538
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS concessió drets exp 2023-6054
Alcaldia11/1/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6307, model titular no conductor.
Alcaldia11/1/2023Numerada2023 6238 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI EN ASSSESSORAMENT I COL.LABORACIÓ ACTES TAURINS
Alcaldia11/1/2023Numerada2023 6268 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MIRALLS CED
Alcaldia11/1/2023Numerada2023 5374 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT AIGUERA COL.LEGI RIUMAR
Alcaldia11/1/2023Numerada 2023 6155 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TAULONS LOGÍSTICA I ACTES INVERSIÓ
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia11/1/2023Numerada2023 4292 DECRET MODIFICACIÓ ADJUDICATARI CONTRACTE
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS ocupació de via pública exp 2023-3719
Alcaldia11/1/2023Numerada 2023/3287 Genèric Gestió Interna 2023/283
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS transmissió mortis exp 2023-6455
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-5826
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret ocupació via exp 2023-6462
Alcaldia11/1/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient generic 2023/3735 de tributació 2023/536, liquidació Comunitat de Regants exercicis 2017-2021
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS trasllat de restes exp 2023-6563
Alcaldia11/1/2023Numerada 2023 3462 RESOLUCIÓ PRESENTACIÓ AL.LEGACIONS A LES PENALITATS
Alcaldia11/1/2023Numerada2023 6349 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TÈCNICS DE TOPÒGRAF-AIXECAMENT TOPOGRAFIC CL MESTRE FELIX
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret Pagament participació carrosses St. Roc
Alcaldia11/1/2023NumeradaDecret premis carrosses St. Roc 2023
Alcaldia11/1/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 31.10.2023
Alcaldia11/1/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/5978 de tributació 2023/807 no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia11/1/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/6109 i de tributació 2023/822, bonificació de l'IIVTNU per habitatge habitual
Alcaldia11/1/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/6111 de tributació 2023/824, bonificació de l'IIVTNU per habitatge habitual
Alcaldia11/1/2023NumeradaDECRETS ocupació exp 2023-4323
Alcaldia11/1/2023Numerada2023 6545 DECRET APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CENTRE ESPORTIU NOVEMBRE 2023
Alcaldia10/28/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària Ple Municipal 2-11-2023.
Alcaldia10/25/2023NumeradaProvidència d'alcaldia a bibliotecaria
Alcaldia10/24/2023Numerada2023 5838 DECRET RECTIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia10/24/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-5175
Alcaldia10/24/2023NumeradaModificació Decret Pagament a justificar
Alcaldia10/24/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 24/10/2023.
Alcaldia10/24/2023Numerada2023 6360 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TREBALLS TRAMITACIÓ SUBROGACIÓ PERSONAL CED
Alcaldia10/24/2023Numerada2023 5964 DECRET BAIXA USUARIS CED PER A L'OCTUBRE PER IMPAGAMENT DE QUOTES
Alcaldia10/20/2023Numerada2023 6230 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI AUDICIÓ JOAN ROVIRA ECOTURISME
Alcaldia10/20/2023Numerada2023 6114 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER MÀQUINES CED
Alcaldia10/20/2023Numerada2023 5626 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TAPES INAUGURACIÓ FESTA ECOTURISME
Alcaldia10/20/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia d'aprovació del III Pla municipal de Polítiques de Dones període 2023/2027.
Alcaldia10/20/2023Numerada2023 5159 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT GASOIL B
Alcaldia10/20/2023NumeradaDECRET ocupació via exp 2023-6171
Alcaldia10/20/2023Numerada5831_2023 Decret inici tràmit aprovació expedient pressupost 2024
Alcaldia10/20/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de Consell de Riumar de data 25 d'octubre de 2023 a les 20.00 hores
Alcaldia10/19/2023NumeradaDecret traspàs ingrés a Base exp. 6310
Alcaldia10/19/2023Numerada2023 5963 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI GUIA BICICLETADA FESTA ECOTURISME
Alcaldia10/19/2023NumeradaDECRET activitat extraordinària exp 2023-6020
Alcaldia10/19/2023Numerada2023 5838 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL FITNESS CED
Alcaldia10/19/2023Numerada2023 5833 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL PISCINA CED
Alcaldia10/19/2023Numerada2023 5626 CONTRACTE MENOR SERVEI TAPES INAUGURACIÓ FESTA ECOTURISME
Alcaldia10/18/2023NumeradaDECRET renúncia drets funeraris exp 2023-5298
Alcaldia10/18/2023NumeradaAutorització targeta d'aparcament per a persona amb disminució Exp. 2023/6126, model titular conductor.
Alcaldia10/18/2023NumeradaAutorització targeta d'aparcament per a persona amb disminució Exp. 2023/6123, menor d'edat, model titular conductor.
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret de devolució de les diferències de la prestació IT per canvi de contingència a favor de MC Mutual.
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret autorització filmació Sèrie Delta
Alcaldia10/18/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/6225, model titular no conductora.
Alcaldia10/18/2023NumeradaDECRETS tall de carrer exp 2023-6010
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret ocupació via pública exp 2023-5464
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret autorització ús Centre Social Lo Barracot
Alcaldia10/18/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia alta al REM Associación "Unidos por el Mundo".
Alcaldia10/18/2023NumeradaDECRET tall de carrer exp 2023-5611
Alcaldia10/18/2023Numerada2023 5700 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI SUSCRIPCIÓ ANUAL COSITAL-CONTRACTACIÓ ANTICIPADA
Alcaldia10/18/2023NumeradaConvocatòria sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 17.10.2023
Alcaldia10/18/2023NumeradaDECRET ocupació via pública exp 2023-5759
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret exp 2023_6277 actualitzacio usuaris BASE
Alcaldia10/18/2023NumeradaDECRETS instalació gual exp 2023-5379
Alcaldia10/18/2023NumeradaDECRETS ampliació gual exp 2023-5538
Alcaldia10/18/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-5795
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret liquidacio taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia10/18/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRET instalació làpida exp 2023-6018
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRETS danys nínxols exp 2023-5902
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRET sepultura beneficiència exp 2023-3161
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRETS renúncia drets funeraris exp 2023-3005
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRET d'enterrament difunt per beneficiència exp 2023-5904
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRETS renúncia drets funeraris exp 2023-4138
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRET renúncia drets funeraris exp 2023-5829
Alcaldia10/15/2023NumeradaSol·licitud d'elements logístics Exp:5914
Alcaldia10/15/2023NumeradaDECRETS transmissió mortis causa exp 2023-6022
Alcaldia10/11/2023NumeradaDecret justificació ADOPJ exp 2387
Alcaldia10/11/2023NumeradaDECRET ocupació via pública exp 2023-5826
Alcaldia10/11/2023NumeradaTrametent liquidació 4t trimestre 2023 del lloguer de la nau a l'Av la Pau, 103 B a l'entitat COPATE
Alcaldia10/11/2023NumeradaConvocatòria de Junta de Govern Local de data 10.10.2023
Alcaldia10/11/2023NumeradaDecret tall de carrer exp 2023-5786
Alcaldia10/10/2023Numerada4293_Decret rectificació adjudicatari contracte menor contractació actes taurins 18.8.2023
Alcaldia10/10/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/3212 de tributació 2023/463, anul·lació liquidació taxa escombraries per duplicitat
Alcaldia10/10/2023NumeradaDECRETS ocupació exp 2023-5786
Alcaldia10/10/2023Numerada5655_Decret adjudicació contracte Castell Vidal SL formació Volta i Tapa't
Alcaldia10/10/2023NumeradaDelegació de matrimoni 14_10_2023 a la regidora Sra. Carme Franch
Alcaldia10/10/2023Numerada6118_Decret adjudicació contracte menor serveis costos efectius 2022 GS LOCAL, SL
Alcaldia10/5/2023NumeradaDecret d'aprovació de l'aportació econòmica de 150,00€ a la ONG Metges Solidaris de Catalunya per a la gala solidària que organitzen aquest dissabte 7 d'octubre.
Alcaldia10/5/2023NumeradaDECRETS transmissió drets inter vivos exp 2023-4995
Alcaldia10/4/2023NumeradaDecret expedient Baixes habitants padró municipal
Alcaldia10/4/2023NumeradaDECRETS IMATGE DE POBLE ocupació via pública exp 2023-5826
Alcaldia10/4/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 39/2023 ORDINÀRIA DE DATA 3 D'OCTUBRE DE 2023
Alcaldia10/4/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5979, model titular no conductora.
Alcaldia10/4/2023NumeradaDECRETS trasmissió inter vivos exp 2023-5412
Alcaldia10/4/2023NumeradaDECRETS transmissió mortis causa exp 2023-5448
Alcaldia10/4/2023NumeradaDECRETS transmissió drets funeraris mortis causa exp 2023-5457
Alcaldia10/4/2023NumeradaDECRETS transmissió drets mortis causa exp 2023-5828
Alcaldia10/4/2023NumeradaDECRETS transmissió mortis exp 2023-4990
Alcaldia10/4/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5977, model titular no conductora.
Alcaldia10/4/2023NumeradaConvocatòria de Ple Municipal extraordinari i urgent de data 4 d'octubre d'enguany
Alcaldia10/4/2023NumeradaDESIGNACIÓ LLETRADA I PROCURADORA PER A PERSONAR-SE I DEFENSAR L'AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 138/2022-B
Alcaldia10/2/2023NumeradaSol·licitud d'elements logístics U.D. JESUS I MARIA Exp: 2023/5957
Alcaldia10/2/2023NumeradaValoració d'elements logístics ADAS expe: 2023/5920
Alcaldia10/2/2023NumeradaDECRET PARAL·LITZACIÓ OBRES
Alcaldia10/2/2023NumeradaProvidència alcaldia al caporal de la policia local al no procedir en caràcter d’urgència a aixecar una acta que inclogués la paralització de les obres que s’estaven realitzant a l’Avinguda La Pau, 140
Alcaldia10/2/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5952 de tributació 2023/804 referent a l’anul·lació liquidació taxa expedició de documents administratius per duplicitat
Alcaldia10/2/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5941 de tributació 2023/803 no liquidació esde per obres
Alcaldia10/2/2023NumeradaDecret d'abonament de la liquidació i quitança per finalització de contracte temporal.
Alcaldia10/2/2023NumeradaDecret aprovació, disposició i ordenació del pagament de part del conveni Assemblea Local Creu Roja de Deltebre corresponent al mes d'octubre 2023
Alcaldia9/29/2023NumeradaDesestimació reclamació sobre rebuts del CED presentada per XXXXXXXXXX
Alcaldia9/29/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-5343
Alcaldia9/29/2023NumeradaDecret modificació dia sessions ordinàries Juntes de Govern Local.
Alcaldia9/29/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia d'aprovació del pagament de la taxa administrativa de Costes de la Triatló 2023.
Alcaldia9/29/2023NumeradaProvidència d'alcaldia en resposta a les al.legacions presentades pel Tècnic Municipal
Alcaldia9/29/2023NumeradaProvidència d'alcaldia al cap policia local requeriment expedient informatiu gestions, testimonis, etc. accident mortal diumenge 3.09.2023
Alcaldia9/29/2023Numerada2023 5959 DECRET APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CENTRE ESPORTIU DEL DELTA OCTUBRE 23
Alcaldia9/29/2023NumeradaProvidència d'alcaldia al cap de la policia local sobre retirada de vehicles carrer al bou capllaçat de les festes de Sant Miquel
Alcaldia9/28/2023Numerada5735_Decret adjudicació contracte concert lliurament premis terra de fant XXXXXXXX
Alcaldia9/28/2023Numerada5543_Decret adjudicació contracte menor aglomerat asfaltic en fred per a camins rurals i del poble
Alcaldia9/28/2023NumeradaDecret Elements Logístics Presentació Equips
Alcaldia9/28/2023NumeradaDecret autorització filmació Mendpis Corporation
Alcaldia9/28/2023NumeradaDecret pagament membres tribunal oposicions per cobrir una plaça de policia local 17.7.2023
Alcaldia9/28/2023Numerada4296_2023 Decret rectificació per errada material d'acord amb informe tècnic d'adjudicatari
Alcaldia9/28/2023NumeradaDecret pagament membres tribunal qualifidor de les proves selectives per a cobrir una plaça d'agent de la policia local
Alcaldia9/27/2023Numerada2023 1232 DECRET ALTES I BAIXES EMPRESES RELDE JUNY-JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2023
Alcaldia9/27/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/3379 de tributació 2023/481, no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia9/27/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 38/2023 ORDINÀRIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2023
Alcaldia9/26/2023Numerada2023 3108 DECRET DEFINITIU APLICACIÓ PENALITATS ADJUDICATÀRIA CONTRACTE
Alcaldia9/26/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/5756 de tributació 2023/789, canvi nom taxa escombraries
Alcaldia9/26/2023NumeradaDecret nomenament interventora acctal. a Sònia Verge Bertomeu per substitució de vacances.
Alcaldia9/26/2023Numerada2023 5596 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ CITROEN NEMO
Alcaldia9/26/2023Numerada2023 5656 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA CABINES SANITÀRIES SANT MIQUEL
Alcaldia9/26/2023NumeradaDECRETS inspecció ITV exp 2023-5832
Alcaldia9/26/2023NumeradaDecret d'autorització i liquidació d'ús de l'espai municipal "Centre Social Lo Barracot" a l'empresa SERIE DELTA AIE, per als dies 28 i 29 de setembre.
Alcaldia9/25/2023NumeradaDecret pagament fiança lloguer espai gastronomia Ebre TerraAlcaldia9/25/2023NumeradaConvocatòria Ple Municipal de data 28.09.2023
Alcaldia9/22/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/5491 de tributació 2023/752, devolució de l'IIVTNU per no increment de valor
Alcaldia9/22/2023Numerada2023 5468 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CARPETES CONSELL DE RIUMAR
Alcaldia9/22/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/5221 de trtibutació 2023/691, per no excució de l'obra
Alcaldia9/22/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/5223 de tributació 2023/692, per no execució de l'obra
Alcaldia9/22/2023NumeradaDECRETS alta gual permament exp 2023-4705
Alcaldia9/21/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5732, model titular no conductora. Resolució de reconeixement del grau de discapacitat amb caràcter provisional fins a 07/2024
Alcaldia9/21/2023Numerada2023 5701 DECRET DEVOLUCIÓ IMPORT COBRAT INDEGUDAMENT QUOTES CED
Alcaldia9/21/2023Numerada2023 5639 DECRET DEVOLUCIÓ IMPORT PAGAT CED INDEGUT
Alcaldia9/21/2023Numerada2023 5517 DECRET MODIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia9/20/2023NumeradaResolució desfavorable, de l'expedient 2023/5421 de tributació 2023/745, recurs reposició contra liquidació de l'IIVTNU
Alcaldia9/20/2023NumeradaResolució desfavorable, de l'expedient 2023/5617 de tributació 2023/767, recurs de reposició contra liquidació de l'IIVTNU
Alcaldia9/20/2023NumeradaResolució desfavorable, de l'expedient generic 2023/5616 de tributació 2023/766, recurs reposició liquidació de l'IVTNU
Alcaldia9/20/2023Numerada2023 5517 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT GAS CAMP DE FUTBOL AUBE
Alcaldia9/20/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/5711 de tributació 2023/781, canvi nom taxa escombraries comercials
Alcaldia9/20/2023NumeradaDecret d'abonament de les assistències i les retribucions del mes de juny als nous càrrecs electes i al personal eventual.
Alcaldia9/20/2023NumeradaConvocatòria Junta de Govern Local de data 20.09.2023
Alcaldia9/20/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5719, model titular conductor.
Alcaldia9/20/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5665, model titular no conductor.
Alcaldia9/20/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5663, model titular conductor.
Alcaldia9/19/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/4620 de tributació 2023/657, devolució del cobrament de la targeta verda d'aparcament
Alcaldia9/19/2023NumeradaDecret Pagament premis DJ's Festes Majors
Alcaldia9/19/2023Numerada2023 5484 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE PÒLISSA ASSEGURANÇA RC TÈCNICS AJUNTAMENT 23-9-23 AL 23-09-24
Alcaldia9/19/2023NumeradaAutorització de la sala polivalent Lourdes Franch del Centre Social Lo Barracot a l'empresa Aldi Supermercats SL durant 4 hores el dia 27 de setembre de 2023 per realitzar entrevistes grupals de personal, i la corresponent liquidació de la taxa (60,00.-€)
Alcaldia9/19/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5674 de tributació 2023/776 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia9/19/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5695 de tributació 2023/778 de baixa de la liquidació de la taxa de cementiri per duplicitat
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret modificació percentatge dedicació responsable difusió corporativa
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret modificació dedicació i retribucions
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret resolució expedient modificació crèdits 14/2023 traspàs entre partides amb vinculació jurídica
Alcaldia9/18/2023Numerada2023 4978 DECRET DEVOLUCIÓ PART IMPORT ABONAT INDEGUDAMENT REBUTS ALTA CED AGOST
Alcaldia9/18/2023Numerada2023 5499 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI RETIRADA FIBROCIMENT VIA PÚBLICA
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret inici expedient modificació de crèdits 13/2023 generació per ingressos
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret resolució expedient modificació de crèdits 13/2023 generació ingressos aportació empresa privada conveni ocupació terrenys Plaça de les Dones
Alcaldia9/18/2023Numerada2023 5638 DECRET RECLAMACIÓ PAGAMENT REBUT CED MAIG 2022 BASE
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret inici expedient modificació crèdits 14/2023 traspàs entre partides amb vinculació jurídica
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret caducitat i arxiu
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret d'adhesió a la participació en el projecte Next Generation digitalització i modernització ens locals
Alcaldia9/18/2023Numerada2023 5502 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ LLUMS SEMÀFORS TV3451
Alcaldia9/18/2023Numerada2023 5507 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PANOT CARRER SANT ROC
Alcaldia9/18/2023NumeradaDecret pagament factures Endesa al Tècnic #DeltebreTerritori per haver estat pagades per ell
Alcaldia9/18/2023Numerada 2023 5503 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPOSICIÓ ENLLUMENAT MONOLIT PLAÇA EUROPOSA I ROTONDA DEL FLAMENC
Alcaldia9/18/2023Numerada2023 5506 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REVISIÓ CONTRA INCENDIS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Alcaldia9/18/2023Numerada2023 5578 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REG RECINTE FESTIU
Alcaldia9/14/2023Numerada2023 5501 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI EDICIO DELS XXVI PREMIS LITERARIS TERRA DE FANG DE NARRATIVA BREU I POESIA
Alcaldia9/14/2023Numerada2023 5521 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ VEHICLE CITROEN NEMO
Alcaldia9/14/2023Numerada2023 4975 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI SENYALITZACIÓ VIÀRIA CARRER SANT ROC
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 4665 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI LOCALITZACIÓ I REOFERENCIACIÓ POUS CLAVEGUERAM
Alcaldia9/13/2023Numerada2022-278 I 2022-7639 DECRET TRAMESA EXP. I PERSONACIÓ
Alcaldia9/13/2023NumeradaConvocatòria Junta de Govern Local de data 13.09.2023
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret aprovació línies fonamentals pressupost 2024
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret tramesa expedient i personació
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret exp 2023_1536 matrimoni civil 19_09_2023
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 4969 DECRET MODIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia9/13/2023Numerada 2023 4846 DECRET RECTIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 5093 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTALLACIÓ AIRE CONDICIONAT DESPATX RECEPCIÓ ALCALDIA
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 5239 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT ÀREA DeltebreEficient
Alcaldia9/13/2023Numerada 2023 5518 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI BINGO MUSICAL FINCA BOMBITA 10-9
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret autorització escultura sorra per a programa la Sexta
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 5478 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI AMPLIACIÓ SERVEI DIA 10-9 FINCA BOMBITA
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 5450 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ VEHICLE PEUGEOT NEMO 0045KBF
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 5451 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 2 TONERS RICOH JUTJAT DE PAU
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret Justificació Subcripció Zenkit exp 4670-20
Alcaldia9/13/2023Numerada 2023 5530 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ CARPETES EXPEDIENT
Alcaldia9/13/2023NumeradaDecret d'ampliació i modificació en la recaptació de les Contribucions Especials dels següents carrers: Carrer Club Nàutic, carrer Riu Besos,, Carrer Sant Francesc i carrer Guifré el Pilós
Alcaldia9/13/2023Numerada2023 5240 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ADQUISICIÓ NOVETATS DE LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ
Alcaldia9/12/2023Numerada2023 4914 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA AMB CAMIÓ SUCCIONADOR
Alcaldia9/12/2023Numerada2023 5532 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REDACCIÓ DICTÀMEN JURÍDIC SOBRE PROCÉS ESTABILITZACIÓ
Alcaldia9/12/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia9/12/2023Numerada2023 5466 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TINTES IMPRESSORA PETITA ÀREA TERRITORI
Alcaldia9/12/2023Numerada 2023 5505 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT HIPOCLORIT SÒDIC PISCINES CENTRE ESPORTIU
Alcaldia9/12/2023Numerada2023 5453 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TONNERS IMPRESSORA MAGATZEM BRIGADA
Alcaldia9/6/2023NumeradaDECRET baixa targeta taronja exp 2023-5411
Alcaldia9/6/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 35/2023 ORDINÀRIA DE DATA 6 DE SETEMBRE DE 2023
Alcaldia9/6/2023NumeradaDECRETS tall de carrer exp 2023-5410
Alcaldia9/6/2023NumeradaDECRETS ocupació de via pública exp 2023-4648
Alcaldia9/6/2023Numerada2023 3462 DECRET RESOLUCIÓ CONTRACTE PER IMCOMPLIMENT-1
Alcaldia9/6/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-5230
Alcaldia9/6/2023Numerada2023 5372 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN-1
Alcaldia9/6/2023NumeradaDecret exp 2023_5281 matrimoni civil 16_09_23
Alcaldia9/5/2023Numerada2023 5153 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMIISTRAMENT BOCATES SEGA
Alcaldia9/5/2023NumeradaDecret d'abonament de la nòmina d'agost de 2023 de la nova netejadora.
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5297 de tributació 2023/730 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars
Alcaldia9/5/2023Numerada2023 5399 DECRET APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CENTRE ESPORTIU SETEMBRE-23
Alcaldia9/5/2023Numerada2023 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI INSTAL.LACIÓ I SUBMINISTRAMENT AIRE CONDICIONAT CAU CENTRE ESPORTIU
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució desfavorable de l'expedient 2023/5288 de tributació 2023/726 de recurs de reposició de liquidació de l'IIVTNU
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5287 de tributació 2023/725 de modificació de dades de la taxa d'esde.
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4246 de tributació 2023/596 d’anul·lació liquidació taxa esdeveniments extraordinaris.
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5295 de tributació 2023/729 de canvi de nom de la taxa d'esde per canvi de titular.
Alcaldia9/5/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5463, model titular no conductora.
Alcaldia9/5/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/5452, model titular no conductora.
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5349 de tributació 2023/738 de solicitud de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5289 de tributació 2023/727 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia9/5/2023Numerada2023 4846 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI INSPECCIÓ TASA OVSS D'EMPRESES SUBMINISTRADORES DEL MUNICIPI
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5299 de tributació 2023/731 de baixa de la liquidació del recàrrec d’IBI d’Immobles buits.
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/2073 de tibutació 2023/287, devolució de rebuts per duplicitat
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5420 de tributació 2023/744 de anul·lació de la liquidació de l'IIVTNU
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4666 de tributació 2023/660 de la sol·licitud de la liquidació de l'Impost d'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i l’aplicació de la bonificació corresponent per quant és l’habitatge habitual.
Alcaldia9/5/2023NumeradaResolució desfavorable, de l'expedient genèric 2023/5418 de tributació 2023/742, anl·lació liquidació de l'IVTNU
Alcaldia9/4/2023NumeradaDecret Alcaldia resolució definitiva ex.modificació de crèdits núm.10-2023
Alcaldia9/4/2023NumeradaDecret inici expedient modificació de crèdits 10_2023 per generació d'ingrés
Alcaldia8/31/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5264 de tributació 2023/715 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia8/31/2023Numerada2023 5405 DECRET BAIXA USUARIS CED PER AL MES DE SETEMBRE PER IMPAGAMENT QUOTES
Alcaldia8/31/2023NumeradaDecret renovació subscripció Zenkit To Do (pagament a justificar)
Alcaldia8/31/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5227 de tributació 2023/696 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia8/31/2023Numerada2023 5408 DECRET BAIXA REBUT CED REMESA AGOST I NOVA LIQUIDACIÓ
Alcaldia8/31/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5269 de tributació 2023/718 de no liquidació de L'IIVTNU per no increment de valor de la propietat
Alcaldia8/31/2023NumeradaDecret subscripció Zenkit To Do Ex.2020/4670
Alcaldia8/31/2023Numerada2023 4903 DECRET BAIXA USUARIS CED PER AL MES D'AGOST
Alcaldia8/31/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÑUM. 34/2023 ORDINÀRIA DE DATA 30 D'AGOST DE 2023
Alcaldia8/31/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5220 de tributació 2023/690 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia8/31/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5216 de tributació 2023/689 de liquidació de l'IIVTNU i l'aplicació de la bonificació per habitatge habitual
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4618 de tributació 2023/656 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia8/30/2023NumeradaDecret de nòmina de les incidències salarials del mes d'agost de 2023.
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4606 de tributació 2023/651 referent a l'anulació de la taxa urbanística per duplicitat.
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4607 de tributació 2023/652 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4702 de tributació 2023/661 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3915 de tributació 2023/562 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia8/30/2023NumeradaDecret d'autorització de la concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, exp. 2023/5119
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5027 de tributació 2023/676 de liquidació de l'IIVTNU i bonificació per habitatge habitual.
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4517 de tributació 2023/641 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia8/30/2023NumeradaDecret d'autorització de la concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, expedient 2023-5120
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4664 de tributació 2023/659 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia8/30/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/5036 de tributació 2023/679 referent a la devolució d'un gual.
Alcaldia8/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4603 de tributació 2023/649 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia8/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4510 de tributació 2023/637 de canvi de nom de la taxa d'esde
Alcaldia8/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4546 de tributació 2023/646 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars
Alcaldia8/25/2023NumeradaDecret_exp_2023_3879_delegacio_matrimoni_civil_09_09_2023
Alcaldia8/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4478 de tributació 2023/630 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars
Alcaldia8/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4609 de tributació 2023/654 d'anulació de la taxa de cementiri per duplicitat.
Alcaldia8/25/2023NumeradaDecret d'alcaldia aprovació provisió de fons notaria protocol 811-23
Alcaldia8/25/2023NumeradaDecret inici linies fonamentals pressupost 2024
Alcaldia8/25/2023NumeradaResolució desfavorable 2023/4516 referent a la devolució d'un recàrrec per impagament.
Alcaldia8/25/2023Numerada5077_Decret adjudicació contracte menor adquisició folis A4
Alcaldia8/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4605 de tributació 2023/650 de canvi de nom de la taxa d'esde familiar
Alcaldia8/23/2023NumeradaDecret d'autorització de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Alcaldia8/23/2023NumeradaDecret d'autorització de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Alcaldia8/23/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/3904 de tributació 2023/559, exempció liquidació increment de valor
Alcaldia8/23/2023NumeradaDecret d'autorització de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Alcaldia8/23/2023NumeradaDecret d'autorització de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Alcaldia8/23/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia8/23/2023NumeradaDecret aprovació, disposició, ordenació i pagament part conveni Creu Roja setembre 2023
Alcaldia8/23/2023Numerada2023 5210 DECRET BAIXA REBUT CED AGOST PER NO APLICAR DESCOMPTE CORREESPONENT I LIQUIDAR DE NOU
Alcaldia8/23/2023Numerada2023 5213 DECRET BAIXA REBUT CED AGOST PER ERROR IMPORT I LIQUIDAR DE NOU
Alcaldia8/18/2023NumeradaProvidència d'alcaldia al tècnic municipal Sr. Felip Carles Munné
Alcaldia8/18/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/5182 de tributació 2023/686, canvi de nom taxa escombraries familiars
Alcaldia8/18/2023NumeradaDECRETS renúncia drets funeraris exp 2023-3354
Alcaldia8/18/2023NumeradaProvidència alcaldia Mercadona
Alcaldia8/18/2023NumeradaDECRETS renúncia drets funeraris exp 2023-3723
Alcaldia8/18/2023NumeradaDECRETS instalació làpida exp 2023-4952
Alcaldia8/18/2023NumeradaDECRETS transmissió mortis causa exp 2023-3923
Alcaldia8/18/2023NumeradaDECRETS trasllat de restes exp 2023-3898
Alcaldia8/18/2023Numerada2023 3108 DECRET APLICAR PENALITATS PER INCOMPLIMENT TERMINI EXECUCIÓ CONTRACTE CLIMATITZACIÓ CENTRE ESPORTIU DEL DELTA
Alcaldia8/18/2023NumeradaPagament premis Concurs d'Habilitats Taurines i concurs d'Emboladors de la Festa Major de Deltebre 2023
Alcaldia8/18/2023NumeradaDecret substitució per vacances del secretari període 21-08-2023 fins 10-09-2023
Alcaldia8/17/2023Numerada 2023 4859 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PLASTIFICADORA CONSELL DE RIUMAR
Alcaldia8/17/2023Numerada2023 4969 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA I DELS PROJECTES DELS GRUPS ELECTRÒGENS DEL RECINTE FESTIU
Alcaldia8/14/2023Numerada2023 5037 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI RETIRADA CAMIÓ TRACTOR I REMOLC AV. LA PAU
Alcaldia8/14/2023NumeradaConvocatòria Junta de Govern Local de data 17.08.2023
Alcaldia8/14/2023Numerada2023 4911 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE VEHICLE NISSAN 2859FZM
Alcaldia8/14/2023Numerada2023 4968 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE REDACCIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LES FESTES DE BOUS I RECINTE FESTIU FESTES MAJORS
Alcaldia8/14/2023Numerada2023 5118 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIRECTOR DE LÍDIA
Alcaldia8/14/2023Numerada2023 5019 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI EMBOLADORS
Alcaldia8/14/2023Numerada 2023 4930 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE TROFEUS PERXA
Alcaldia8/14/2023Numerada2023 4610 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PISCOLABIS GENT GRAN
Alcaldia8/11/2023NumeradaDecret aprovació pla d'acció 2023
Alcaldia8/11/2023Numerada2023 5060 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IL.LUMINACIÓ NOVA UBICACIÓ FESTES MAJORS
Alcaldia8/11/2023Numerada2023 4654 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TRANSHUMÀNCIA
Alcaldia8/11/2023Numerada2023 5010 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI SCAPEROOM QUINTOS I QUINTES
Alcaldia8/11/2023NumeradaDecret premi acció cívica a Protecció civil en Festes Majors Exp. 2023_5086
Alcaldia8/11/2023Numerada2023 5018 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS MÈDICS BOUS DIA 13-8
Alcaldia8/11/2023Numerada2023 4901 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI VIATGE EIVISSA QUINTOS QUINTES 2023
Alcaldia8/11/2023Numerada2023 5082 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PIROTÈNCIA FESTES MAJORS
Alcaldia8/10/2023Numerada2023 4817 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ACTUACIÓ ORQUESTRA PLAY VERSIONS
Alcaldia8/10/2023Numerada2023 5021 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE DIFUSIÓ FESTES MAJORS-3
Alcaldia8/10/2023NumeradaConvocatòria Junta de Govern Local de data 9 d'agost de 2023
Alcaldia8/10/2023Numerada2023 5021 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE DIFUSIÓ FESTES MAJORS-1
Alcaldia8/10/2023Numerada2023 4843 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PUNT LILA QUINTOS I QUINTES DIA 18 AGOST
Alcaldia8/10/2023NumeradaDECRETS rebaix vorera exp 2023-548
Alcaldia8/10/2023Numerada2023 5021 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE DIFUSIÓ FESTES MAJORS
Alcaldia8/10/2023Numerada2023 4443 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT LLOGUER I SERVEI MUNTATGE TAULADOS FESTES MAJORS
Alcaldia8/10/2023NumeradaDecret pagament BASE compra terreny
Alcaldia8/9/2023Numerada2023 4031 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ TIQUETS PISCINES EXTERIORS CLAUDIO FLORES
Alcaldia8/9/2023Numerada2023 4442 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REG PLAÇA DE BOUS
Alcaldia8/9/2023NumeradaDECRETS baixa targeta taronja exp 2023-4922
Alcaldia8/9/2023NumeradaDecret d'anul_lació del programa d'actes taurins de Festes 2023 dels bous embolats del dies 13_8 i un del dia 21_8
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4819 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CARAMELS FESTES MAJORS 2023
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4026 DECRET APROVACIÓ VENDA TIQUETS I ABONAMENTS PISCINES MUNICIPALS EXTERIORS 2023 EXTRES AGUSTÍ CASTELLÀ
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4912 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT BIBLIOTECA
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4635 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLOGUER CASTELLS INFLABLE BOU CAPLLAÇAT JESUS I MARIA
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4653 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I SERVEI NETEJA CABINES SANITÀRIES FESTES MAJORS
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4633 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI FESTA DE L'ESPUMA BOU CAPLLAÇAT JESUS I MARIA
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4916 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI SEGURETAT FESTES MAJORS
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 4816 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ AIRE CONDICIONAT DESPATX SECRETARIA
Alcaldia8/8/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia8/8/2023Numerada2023 3837 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ LLIMPIAFONS PISCINA
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4604 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ACTUALITZACIÓ SENYALS PLATJA RIUMAR
Alcaldia8/5/2023NumeradaConvocatòria JGL 02.08.2023
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 2958 DECRET DEVOLUCIÓ IMPORT MATRÍCULA CED COBRADA INDEGUDAMENT
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4913 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ VEHICLE REMOLC
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4908 DECRET APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ABONAMENTS I GUIXETES CED AGOST 23-1
Alcaldia8/5/2023NumeradaDecret nomenament membres Consell Riumar
Alcaldia8/5/2023NumeradaAutorització targeta d'aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/4971, model titular conductor.
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4572 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LLOGUER CARROSSA REGNAT DELTEBRE
Alcaldia8/5/2023Numerada 2023 4675 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CUBA AIGUA FESTA INFANTIL
Alcaldia8/5/2023Numerada 2023 4435 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TROFEUS CONCURS EMBOLADORS
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4264 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI FESTA INFANTIL FESTES MAJORS 2023
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4503 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS FESTES MAJORS
Alcaldia8/5/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia8/5/2023NumeradaAutorització targeta d'aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/4987, model titular no conductor.
Alcaldia8/5/2023NumeradaAutorització duplicat de la targeta d'aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/4974, model titular no conductora.
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4613DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CAMISETES POLOS - COMISSIÓ DE BOUS
Alcaldia8/5/2023NumeradaAutorització targeta d'aparcament per a persona amb disminució, Exp. 2023/4972, model titular no conductora.
Alcaldia8/5/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia8/5/2023Numerada2023 4259 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 3 LLICÈNCIES ZWCAD
Alcaldia8/4/2023NumeradaDecret convocatòria Ple Municipal extraordiari de data 09.08.2023
Alcaldia8/4/2023NumeradaDecret aprovació i pagament part conveni Assemblea local Creu Roja de Deltebre corresponent al mes d'agost
Alcaldia8/4/2023NumeradaDecret rectificació errada material i involuntària expedient modificació de crèdits 11/2023
Alcaldia8/1/2023NumeradaDECRETS tall de carrer exp 2023-4714...
Alcaldia8/1/2023NumeradaDECRETS repintat linia de gual exp 2023-4539
Alcaldia8/1/2023NumeradaDecret resolució expedient modificació de crèdits 11_2023 transferències entre partides amb vinculació jurídica
Alcaldia8/1/2023NumeradaDecret inici expedient modificació de crèdits 9_2023 per errada material e involuntària
Alcaldia8/1/2023NumeradaDecret resolució expedient modificació de crèdits 12_2023 transferències entre partides amb vinculació jurídica
Alcaldia8/1/2023Numerada2023 4908 DECRET APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ABONAMENTS I GUIXETES CED AGOST 23
Alcaldia8/1/2023Numerada2023 4296 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 19-8-2
Alcaldia8/1/2023Numerada2023 4298 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 21-8
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4297 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 20-8
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4463 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA DESAIGUE PRÉSTAMO
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4296 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 19-8-1
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4647 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN RIUMAR
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret de nòmina de les incidències salarials del mes de juliol de 2023.
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4462 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ SEMÀFORS T3454
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret_Donatiu a les ofrenes patronals
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4128 DECRET RECTIFICACIÓ ADJUDICATARI CONTRACTE SERVEI ASSEGURANÇA QUADS 2023
Alcaldia7/31/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 30/2023 ORDINÀRIA DE DATA 26 DE JULIOL DE 2023
Alcaldia7/31/2023NumeradaDECRETS aparcament persones discapacitat exp 2023-4278
Alcaldia7/31/2023NumeradaDECRETS ampliació terrassa exp 2023-4361
Alcaldia7/31/2023NumeradaDECRETS targeta taronja exp 2023-4540..
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4775 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TAULA BLANCA 120X80
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret inici expedient 11_2023 traspàs entre partides amb vinculació jurídica
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret inici expedient modificació crèdits 12_2023 transferències entre partides amb vinculació jurídica
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4615 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI CABINES SANITÀRIES XINO XANO
Alcaldia7/31/2023NumeradaDECRETS ampliació gual exp 2023-4534
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret Elements Logístics Festival d'Estiu
Alcaldia7/31/2023NumeradaTAXA LIQUIDACIÓ HABITATGE DÚS TURÍSTIC
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret substitució i nomenament interventora acctal.
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4157 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE LLIBRES Adquisició fons biliogràfic Biblioteca Municipal subvenció 2023
Alcaldia7/31/2023NumeradaDECRETS tall de carrer exp 2023-4714
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret Elements Logístics 28 JULIOL
Alcaldia7/31/2023NumeradaDecret_Venta_entrades_abonaments
Alcaldia7/31/2023NumeradaTAXA LIQUIDACIÓ HABITATGE DÚS TURÍSTIC
Alcaldia7/31/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4881. model titular no conductor.
Alcaldia7/31/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4885, model titular conductor.
Alcaldia7/31/2023Numerada2023 4295 DECRET RECTIFICACIÓ ADJUDICATARI CONTRACTE MENOR
Alcaldia7/31/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4888, model titular no conductor.
Alcaldia7/31/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4879. model titular conductor.
Alcaldia7/31/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4886, model titular no conductora.
Alcaldia7/31/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4883, model titular conductor.
Alcaldia7/31/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4887, model titular conductor.
Alcaldia7/31/2023NumeradaConvocatoria Consell de Riumar data 03.08.2023
Alcaldia7/28/2023NumeradaDECRETS alta gual permanent exp 2023-4717
Alcaldia7/28/2023NumeradaDECRETS ocupació via exp 2023-4708
Alcaldia7/28/2023NumeradaDECRETS ocupació via exp 2023-4535
Alcaldia7/28/2023NumeradaDecret de l'Alcaldia de pagament de la taxa administrativa dels correbous de les Festes Majors de 2023.
Alcaldia7/28/2023NumeradaDecret Elements Logístics 30 juliol
Alcaldia7/28/2023NumeradaAutorització i liquidació de l'ús de la sala polivalent del C.S. Lo Barracot, a l'empresa local Olympus Personal Center SCP, que ho sol·licita 3h el proper divendres 28 de juliol per a la gravació d'una coreografia de ball.
Alcaldia7/28/2023NumeradaDECRETS plaça aparcament discapacitat exp 2023-4277
Alcaldia7/28/2023NumeradaDecret providència de personal
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4295 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 18-8
Alcaldia7/25/2023NumeradaDECRETS estacionament discapacitats exp 2023-4652
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4461 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNIC DIRECCIÓ I PROJECTE MODIFICAT XARXA PLUVIALS
Alcaldia7/25/2023NumeradaDECRET colocació senyal carrer sense sortida exp 2023-4649
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4296 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 19-8
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4295 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 18-8-1
Alcaldia7/25/2023NumeradaDecret canvi membre Riumar Associació del Consell Riumar
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4294 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 17-8-2
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4294 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 17-8
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4293 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 14-8-2
Alcaldia7/25/2023NumeradaDECRETS instalació gual exp 2023-4338
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4294 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 17-8-1
Alcaldia7/25/2023Numerada2023 4659 DECRET PAGAMENT A JUSTIFICAR DRIVE
Alcaldia7/24/2023Numerada2023 4293 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 14-8-1
Alcaldia7/24/2023NumeradaDecret requeriment
Alcaldia7/24/2023Numerada2023 4292 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 13-8-1
Alcaldia7/24/2023Numerada2023 4427 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ANTENA WIFI REPETIDOR CONSELL RIUMAR
Alcaldia7/24/2023Numerada2023 4293 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 14-8
Alcaldia7/24/2023NumeradaDecret pròrroga subvenció danys DANA
Alcaldia7/23/2023Numerada2023 4567 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE RETIRADA ÀRIDS ACOPIATS PER MILLORAR ACCECIBILITAT CL VERGE DEL CARME
Alcaldia7/20/2023Numerada 2023 4440 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI HAPPYSTAR FESTES MAJORS
Alcaldia7/19/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/19/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/19/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4506 de tributació 2023/636 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular
Alcaldia7/19/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4488 de tributació 2023/633 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor de la propietat.
Alcaldia7/19/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4501 de tributació 2023/635 de canvi de nom de la taxa d'esde comercial.
Alcaldia7/19/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4498 de tributació 2023/634 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/19/2023Numerada 2018/2905 Decret interposició recurs audiència nacional
Alcaldia7/19/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 29/2023 ORDINÀRIA DE DATA 19 DE JULIOL DE 2023
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4420 de tributació 2023/619 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4485 de tributació 2023/631 referent a l'exempció de la liquidació de l'IIVNTU per no increment de valor.
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4454 de tributació 2023/628 de canvi de nom de la taxa d'esde per canvi de titular
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4444 de tributació 2023/623 referent a l'exempció de la liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4397 de tributació 2023/618 d'anul·lació de sanció administrativa per error en el titular.
Alcaldia7/18/2023Numerada2023 3992 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI VIATGE CAIAC-2
Alcaldia7/18/2023NumeradaDecret fevorable al·legacions incompliment ordenances
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4420de tributació 2023/617 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4431 de tributació 2023/621 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/18/2023NumeradaTARGETA VIA-T ABRIL EXP 4573
Alcaldia7/18/2023Numerada2023 4292 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 13-8
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/4584 de tributació 2023/648, anul·lació sanció administrativa
Alcaldia7/18/2023Numerada2023 4345 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ DIPLOMES CURSETS NATACIÓ 2023
Alcaldia7/18/2023NumeradaDecret paral-lització d'obres
Alcaldia7/18/2023Numerada2023 4386 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS ARTÍSTICS NITS RIUMAR
Alcaldia7/18/2023NumeradaAprovació pagament factura Veterinari COVT bous Festes Emili Esteve Brull Monlleó.
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4487 de tributació 2023/632 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia7/18/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia aprovació pagametn serveis veterinaris COVT correbous Festes Majors Deltebre 2023 a XXXXXXXXXXX
Alcaldia7/18/2023NumeradaDecret concreció retribucions i dedicacions
Alcaldia7/16/2023Numerada2023 4290 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE ACTES TAURINS 12-8-2023
Alcaldia7/16/2023NumeradaDecret traspàs ingrés a Base exp 4263
Alcaldia7/16/2023Numerada2023 3992 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI GUIATGE CAIAC-1
Alcaldia7/16/2023NumeradaDecret subsidiària i costos provisionals
Alcaldia7/16/2023Numerada2023 4289 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ACTES TAURINS 11-8-23
Alcaldia7/16/2023NumeradaDecret traspàs ingrés a Base exp 4260
Alcaldia7/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/4231, model titular conductor.
Alcaldia7/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4395, model titular no conductor.
Alcaldia7/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4393, model titular no conductora.
Alcaldia7/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4486, model titular conductora.
Alcaldia7/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4314, model titular conductor.
Alcaldia7/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4394, model titular conductor.
Alcaldia7/16/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució, Exp. 2023/4392, model titular conductor.
Alcaldia7/16/2023NumeradaDecret Elements Logístics Junta General
Alcaldia7/16/2023Numerada2023 4249 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TONERS IMPRESSORA TRESORERIA
Alcaldia7/16/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 28/2023 ORDINÀRIA DE DATA 12 DE JULIOL DE 2023
Alcaldia7/16/2023NumeradaDecret exp 2023_4385 delegacio matrimoni civil 22_07_23
Alcaldia7/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4391 de tributació 2023/612 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular
Alcaldia7/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/2534 de tributació 2023/364 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4418 de tributació 2023/616 d'anul·lació de rebuts de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4384 de tributació 2023/610 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/16/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/16/2023Numerada 2023 4241 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PROVA APTITUD FÍSICA CANDIDATS PLACES POLICIA LOCAL 2023
Alcaldia7/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4483 de tributació 2022/782 de baixa de la taxa d'esde per duplicitat.
Alcaldia7/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4387 de tributació 2023/611 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/16/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4090 de tributació 2023/586 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/12/2023NumeradaLlista definitiva admesos i exclosos concurs-oposició plaça agent policia local
Alcaldia7/12/2023NumeradaDecret per canvi horari del ple municipal extraordinari de data 14 de juliol del cartipàs municipal
Alcaldia7/12/2023NumeradaCANVI HORARI PLE MUNICIPAL ORDINARI NÚM. 11/2023 DE DATA 14-07-2023
Alcaldia7/11/2023NumeradaCONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL ORDINARI NÚM. 11/2023 DE DATA 14 DE JULIOL DE 2023
Alcaldia7/11/2023NumeradaTARGETA CRÈDIT ALCALDIA EXP. 4142
Alcaldia7/11/2023NumeradaDECRETS ocupació terrassa exp 2023-4028
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4004 de tributació 2023/569 referent a l'anulació de la liquidació de sanció administrativa per solars bruts.
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3906 de tributació 2023/561 referent a la sol·licitud de baixa de la liquidació del recàrrec d’IBI d’Immobles buits.
Alcaldia7/11/2023NumeradaDECRETS autorització ocupació via pública exp 2023-4105
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023Numerada Decret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023Numerada Decret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023Numerada Decret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023Numerada2023 4035 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA IMATGE DE POBLE
Alcaldia7/11/2023Numerada Decret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023Numerada 2023 4036 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat solars
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret caducitat ordenances
Alcaldia7/11/2023NumeradaCONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI NÚM. 10/2023 DE DATA 14 DE JULIOL DE 2023
Alcaldia7/11/2023Numerada2023 3838 DECRET MODIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia7/11/2023Numerada2023 4054 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER TAULES I CADIRES FUSTA NITS DE MÚSICA A RIUMAR
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret admissió a tràmit de la reclamació patrimonial del exp. 2023/2023
Alcaldia7/11/2023Numerada Resoliució de l'Alcaldia de cessió d'ús d'espais i locals municipals a Deltebre ÇDansa 2023.
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret Elements Logístics 14a Trobada
Alcaldia7/11/2023Numerada2023 3992 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI GUIATGE CAIAC
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret de contractació de sis agents interins/es per al període d'estiu.
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4332 de tributació 2023/606 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/2660 de tributació 2023/376 de l'exempció de la liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3872 de tributació 2023/554 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4333 de tributació 2023/607 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de nom.
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4087 de tributació 2023/585 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia7/11/2023NumeradaNOMENAMENT INTERVENTORA ACCTAL. PER BAIXA LABORAL
Alcaldia7/11/2023Numerada2023 3186 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PÒLISSA ASSEGURAÇA VEHICLE CONTRACTACIÓ ANTICIPADA
Alcaldia7/11/2023Numerada2023 2458 DECRET MODIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia7/11/2023NumeradaFavorable, expedient generic 2023/3232 de tributació 2023/465, canvi nom liquidació Celler Maset
Alcaldia7/11/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/4429 de tributació 2023/620, anul·lació taxa ocupació vía publica
Alcaldia7/11/2023NumeradaDecret nomenament personal eventual
Alcaldia7/10/2023Numerada2023 994 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE LLICÈNCIES SOFTWARE GESTIONS DIVERSES ARQUÍMEDES - PLA CONTROL QUALITAT - ESTUDI GESTIÓ RESIDUS...
Alcaldia7/10/2023NumeradaDECRET PAGAMENT A JUSTIFICAR
Alcaldia7/10/2023Numerada2023 4224 DECRET BAIXA USUARIS CED PER AL MES DE JULIOL PER IMPAGAMENT DE QUOTES
Alcaldia7/10/2023Numerada2023 4204 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI INSPECCIONS TÈCNIQUES BAIXA TENSIÓ
Alcaldia7/10/2023Numerada2023 4223 DECRET APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ABONAMENTS I GUIXETES CENTRE ESPORTIU JULIOL-23
Alcaldia7/9/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient 2023/3232 de tributació 2023/465, devolució de liquidacions practicades i anul·lades per Decret d'Alcaldia.
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret llicència gos perillós
Alcaldia7/9/2023Numerada2023 4245 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PSICOTÈCNIC AGENTS POLICIA LOCAL
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret pagament part conveni Creu Roja de Deltebre corresponent al mes de juliol de 2023
Alcaldia7/9/2023Numerada2023 4239 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT FOOT HOLDER PEDANA ELÍPTICA
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret renovació targeta blava exp 2023-3415
Alcaldia7/9/2023NumeradaDECRETS targeta blava d'estacionament exp 2023-4284
Alcaldia7/9/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-4158
Alcaldia7/9/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/4162, model titular no conductora.
Alcaldia7/9/2023NumeradaDECRETS baixa vehicle 2849FZM
Alcaldia7/9/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/4265 de tributació 2023/598, anul·lació liquidació multa coercitiva
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret requeriment reposició asfalt
Alcaldia7/9/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient genèric 2023/4329 de tributació 2023/604, anul·lació liquidació recàrrec IBI immobles desocupats
Alcaldia7/9/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública mudança exp 2023-4281
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret nou requeriment documentació
Alcaldia7/9/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/2094 de tributació 2023/289 de no liquidació de l'IIVTNU.
Alcaldia7/9/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4091 de tributació 2023/587 de no liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret exp 2023_2368 matrimoni civil 15_07_23
Alcaldia7/9/2023NumeradaDECRETS pintat linia groga exp 2023-890
Alcaldia7/9/2023NumeradaDecret baixa vehicle exp 2023-4331
Alcaldia7/6/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia de cessió d'ús d'instal·lacions municipals per a la realització del Campus "Seguim Xalant".
Alcaldia7/6/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/4160, model titular conductora.
Alcaldia7/6/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/4161, model titular conductora.
Alcaldia7/6/2023Numerada2023 998 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI RENOVACIÓ LLICÈNCIA ITEC 2023
Alcaldia7/6/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3417 de tributació 2023/488 de baixa de la taxa d'esde comercials.
Alcaldia7/6/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/4163, model titular no conductora.
Alcaldia7/6/2023Numerada 2023 4071 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ TRANSMISSOR EMISSORA-1
Alcaldia7/6/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3814 de tributació 2023/549 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia7/6/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3937 de tributació 2023/565 de canvi de nom de la liquidació de l'IIVTNU.
Alcaldia7/6/2023Numerada2023 4072 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 1200 L HIPOCLORIT SÒDIC I 1200L ÀCID CLORHÍDRIC
Alcaldia7/6/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/6/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatde d'ús turístic
Alcaldia7/6/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/6/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 27/2023 ORDINÀRIA DE DATA 5 DE JULIOL DE 2023
Alcaldia7/6/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/6/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/6/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia7/6/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia6/30/2023Numerada2023 3998 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI FESTA DE L'AIGUA BARRACOT
Alcaldia6/30/2023Numerada2023 4187 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT PIROTÈCNIA FESTES BARRACOT
Alcaldia6/30/2023Numerada2023 4128 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSEGURANÇA QUADS 2023
Alcaldia6/30/2023Numerada2023 3834 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER MOBILIARI FESTES DEL BARRACOT
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució desfavorable de l'expedient 2023/3938 de tributació 2023/566 referent a la solicitud d'anulació de la liquidació de la taxa d'ocupació de domini públic.
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3963 de tributació 2023/568 de canvi de nom de la taxa d'escombraries familiars.
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4051 de tributació 2023/579 d'anul·lació de la taxa d'esde per duplicat.
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució desfavorable de l'expedient 2023/4050 de tributació 2023/578 referent al recurs de reposició de liquidació de l'IIVTNU per no ser competència municipal.
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4061 de tributació 2023/582 d'anul·lació de la taxa d'esde per duplicat
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució desfavorable de l'expedient 2023/4053 de tributació 2023/581 referent al recurs de reposició de liquidació de l'IIVTNU.
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4034 de tributació 2023/576 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució desfavorable de l'expedient 2023/4013 de tributació 2023/574 de recurs de reposició de liquidació de l'IIVTNU.
Alcaldia6/29/2023NumeradaPagament taxa ocupació marítim-terrestre de la Finca Bombita
Alcaldia6/29/2023NumeradaConvocatoria JGL ordinària de data 28.06.2023
Alcaldia6/29/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/4084 de tributació 2023/583 d'anulació de la taxa d'esde per duplicat.
Alcaldia6/29/2023NumeradaVenda de places per a les activitats d’estiu
Alcaldia6/27/2023Numerada2023 996 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI RENOVACIÓ LLICÈNCIA APEIRON 2023
Alcaldia6/27/2023NumeradaDecret de nòmina de les incidències salarials de la paga extra d'estiu de 2023.
Alcaldia6/27/2023NumeradaDecret execució subsidiària i liquidació costos provisionals
Alcaldia6/27/2023NumeradaDecret de nòmina de les incidències salarials del mes de juny de 2023.
Alcaldia6/27/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia de pagament de la taxa administrativa del bou capllaçat del Barracot 2023
Alcaldia6/26/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia6/26/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret resposta al-legacions finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS anulació taxa exp 2023-158
Alcaldia6/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3369 de tributació 2023/497 referent a la sol·licitud d'anulació de multa coercitiva.
Alcaldia6/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3564 de tributació 2023/519 referent a l'exempció de la liquidació de l'execució subsidiària per incompliment de l’obligació de manteniment.
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS renúncia drets funeraris exp 2023-1690
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret desfavorable al·legacions neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS renúncia drets funeraris exp 2023-2840
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret favorable al·legacions i arxiu neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret desfavorable al·legacions ordenance
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret execució subsidiària i liquidació costos provisionals
Alcaldia6/25/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/3615, model titular no conductor.
Alcaldia6/25/2023NumeradaNotificació autorització targeta d'aparcamentper a persones amb Exp. 2023/3565
Alcaldia6/25/2023NumeradaAutorització targeta aparcament a persones amb disminució, exp. 2023/3576, model titular no conductor.
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3540 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA CABINES SANITÀRIES TARDEO SANT RAMON
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3139 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT BOCATES ALUMNES FESTA PLANTADA
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3132 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TAULES I CADIRES FUSTA FESTES ARRÒS
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3127 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT CUBES AIGUA FESTES ARRÒS
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia6/25/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3554 de tributació 2023/510 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3444 DECRT ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LLOGUER HAIMES
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3441 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ FESTES ARRÒS
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS autortizació ocupació via pública exp 2023-3601
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-3603
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRET Honoraris Registre Propiestat
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-3658
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret d'alcaldia provisió de fons notaria ex.2022/5859
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret Elements Logístics Teixir en Públic
Alcaldia6/25/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia d'inscripció al REM de l'Associació Ceràmica Artesana de les Terres de l'Ebre.
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS estacionament discapacitats exp 2023-3741
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret Elements Logístics torneig 24h
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS autorització ocupació via pública exp 2023-3742
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret Elements Logístics Fi Temporada
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-3726
Alcaldia6/25/2023Numeradadecret desistiment
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-3721
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret estimació parcial al·legacions neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-3722
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret nova incoació solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS aparcament persones discapacitat exp 2023-3738
Alcaldia6/25/2023NumeradaDECRETS alta targeta taronja exp 2023-3775
Alcaldia6/25/2023NumeradaAcord de continuïtat en el Pla Educatiu d'Entorn.
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret esmena titulars neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret Elements Logístics Festa LGTBIQ+
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret sanció butlleta
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret esmena titularitat neteja solar
Alcaldia6/25/2023NumeradaAutorització targeta aparcament per a persones amb disminució Exp. 2023/3733, model titular no conductora.
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret favorable recurs reposició neteja solar
Alcaldia6/25/2023Numerada de tributació Resolució favorable, de l'expedient generic 2023/248, devolució liquidació de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia6/25/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 23/2023 EXTRAORDINÀRIA DE DATA 13 DE JUNY DE 2023
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret execució subsidiària i liquidació costos provisionals
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret admissió a tràmit de reclamació patrimonial exp. 732/2023
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3445 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PISCOLABIS TROBADA CORALS
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret ITV exp 2023-3684
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3594 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT TARGETES CORPORATIVES
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret requeriment documentació
Alcaldia6/25/2023Numerada2023 3771 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI COBERTURA AUDIOVISUAL ACTE PRESA POSSESSIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Alcaldia6/25/2023NumeradaDecret finalització i arxiu caixa comptador
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 2427 DECRET MODIFICACIÓ IMPORT ADJUDICACIÓ CONTRACTE
Alcaldia6/24/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia d'aprovació del pagament de la factura del veterinari del COVT bou capllaçat Festes del
Barracot 2023.
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 194 DECRET CONTRACTE MENOR SERVEI CLASSES CONTINUTAT CLASSES REFORÇ ANGLÈS
Alcaldia6/24/2023NumeradaDECRETS estacionament discapacitats exp 2023-624
Alcaldia6/24/2023NumeradaDecret venda extra de tiquets de MESCLA_2023
Alcaldia6/24/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/24/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública exp 2023-3383
Alcaldia6/24/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia d'aprovació de la cessió d'instal·lacions para la realiztació dels Cam,pus d'Estiu i Especial 2023 a ARRELS.
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 3108 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES CLIMATITZACIÓ CENTRE ESPORTIU DEL DELTA
Alcaldia6/24/2023NumeradaDECRETS autorització tall carrer exp 2023-3949
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 2602 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI BANS-1
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 2602 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI BANS
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 3762 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ AIRES CONDICIONATS
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 3965 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL CUINA
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 3846 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRATE SERVEI INSTAL.LACIÓ PUNTS LLUM PARC DEL BARRACOT I CAMÍ DEL XATARRERO
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 3966 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI TRASPÀS DADES WEB
Alcaldia6/24/2023NumeradaDecret liquidació taxa habitatge d'ús turístic
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 4031 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI IMPRESSIÓ TIQUETS I ABONAMENTS PISCINES EXTERIORS CLAUDIO FLORES I AGUSTÍ CASTELLÀ
Alcaldia6/24/2023NumeradaDECRETS solicitud tall de carrer exp 2023-4014
Alcaldia6/24/2023NumeradaCONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL NÚM. 25/2023 ORDINÀRIA DE DATA 21 DE JUNY DE 2023
Alcaldia6/24/2023Numerada2023 3939 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ARMARI METÀL.LIC DESPATX
Alcaldia6/24/2023Numerada2021 3194 Decret presentació recurs d'alçada
Alcaldia6/24/2023NumeradaDecret de la llista provisional d'admesos i exclosos del concurs-oposició d'una plaça d'agent de la Policia Local.
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 3993 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI CAMINADES NOCTURNES AMB MARIDATGE
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 3758 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 4 TONERS TN243BK
Alcaldia6/23/2023NumeradaDecret aprovació liquidació corresponent al 3r trimestre del lloguer del magatzem de l'Av. la Pau a l'entitat COPATE
Alcaldia6/23/2023NumeradaDECRETS autorització ocupació terrassa exp 2023-3984
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 2574 DECRET RECTIFICACIÓ EMPRESA ADJUDICATÀRIA CONTRACTE
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 3946 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT COCA SANT JOAN
Alcaldia6/23/2023NumeradaDECRET ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 4026 DECRET APROVACIÓ VENDA TIQUETS I ABONAMENTS PISCINES MUNICIPALS EXTERIORS 2023
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 3970 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER DIVERSOS FESTA SANT JOAN
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 4075 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI METGESSA BOU CAPLLAÇAT BARRACOT
Alcaldia6/23/2023NumeradaDECRETS ocupació via pública vehicle campanya exp 2023-3725
Alcaldia6/23/2023NumeradaAutorització d''ús piscina municipal "Agustí Castellà" als Serveis Socials de l Consell Comarcal de les Terres de l'Ebre.
Alcaldia6/23/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 3835 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER CABINES SANITÀRIES I SERVEI NETEJA FESTES BARRACOT
Alcaldia6/23/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/23/2023NumeradaDecret d'autorització i liquidació de la taxa per a l'ús de l'espai del rocòdrom del pavelló municipal Lo Salat per a l'empresa ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL, en el marc del programa dels albergs de la XANASCAT.
Alcaldia6/23/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/23/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 3948 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI SEGURETAT SANT JOAN
Alcaldia6/23/2023NumeradaDecret Elements Logístics Assemblea General
Alcaldia6/23/2023Numerada2023 3520 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ARMES DE FOC
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 2796 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I SERVEI NETEJA WC PORTÀTILS FESTES ARRÒS
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 2931 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSEGURANÇA ACTES TAURINS 2023
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3591 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIFUSIÓ ACCIÓ COMERCIAL-1
Alcaldia6/20/2023NumeradaAutorització targeta d'aparcament per a persona amb disminució Exp. 2023/3895, model titular conductora.
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3186 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PÒLISSA ASSEGURAÇA VEHICLE 2342LFF
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3591 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIFUSIÓ ACCIÓ COMERCIAL
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3740 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA I CLIMATITZACIÓ CENTRE CULTURAL BARRACOT
Alcaldia6/20/2023NumeradaDECRETS baixa gual exp 2023-3921
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3862 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPORTATGE FOTOGRÀFIC ACTE PRESA POSSESSIÓ NOU CONSISTORI
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3591 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIFUSIÓ ACCIÓ COMERCIAL-2
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3701 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI BOU CAPLLAÇAT BARRACOT
Alcaldia6/20/2023Numerada2022 5858 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIRECCIÓ OBRA REVESTIMENT PRÉSTAMO
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable, de l'expedient generic 2023/3232 de tributació 2023/465, canvi liquidacions preu public Deltafira i Mescla
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret execució subsidiària i liquidació costos provisionals
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació incompliment ordenances
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret ordres d'execució als propietaris
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret desfavorable recurs reposició neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDECRET
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3484 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE REFRIGERI ACTE DE PRESA POSSESSIÓ NOVA CORPORACIÓ
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret execució subsidiària i liquidació costos provisionals
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3739 de tributació 2023/537 referent a la liquidació de l'IIVTNU per habitatge habitual.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3705 de tributació 2023/534 referent a la liquidació de l'IIVTNU per habitatge habitual.
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret Elements Logístics Rei Lleó
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret favorable al·legacions neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret nova ampliació termini neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3748 de tributació 2023/542 de canvi de nom de la taxa d'esde familiars.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3732 de tributació 2023/535 referent a la liquidació de l' IIVTNU per habitatge habitual.
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret finalització i arxiu neteja solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3810 de tributació 2023/548 de devolució del gual per baixa.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució desfavorable, de l'expedient 2023/3378 de tributació 2023/480, resolució expressa recurs de reposició
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3858 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI PINTAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3838 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPARACIÓ CALDERA BIOMASSA CENTRE ESPORTIU
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3860 de tributació 2023/552 de canvi de nom taxa esde comercial.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3856 de tributació 2023/551 de canvi de nom de la taxa d'esde comercials.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3681 de tributació 2023/531 de baixa de la taxa d'esde comercials i anulació de rebut.
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3636 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA CABINES SANITÀRIES ACTE LGTBIQ
Alcaldia6/20/2023NumeradaDecret incoació solar
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3843 de tributació 2023/550 de canvi de nom de la taxa d'esde comercial per canvi de titular.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3751 de tributació 2023/544 referent a la no liquidacvió de l'IIVTNU per no increment de valor.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3788 de tributació 2023/546 de canvi de nom de la taxa esde familiars per canvi de titular.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3875 de tributació 2023/555 de baixa de la taxa d'esde comercials per baixa d'activitat.
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3768 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER CARPES PRESA POSSESSIÓ NOVA CORPORACIÓ
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució favorable de l'expedient 2023/3525 de tributació 2023/506 de canvi de nom taxa esde familiars.
Alcaldia6/20/2023NumeradaAutorització a AVATARTS per a la realització del XIV Campus de Futbol Internacional.
Alcaldia6/20/2023NumeradaAutorització Campus "Ens Movem" a AVATARTS.
Alcaldia6/20/2023NumeradaResolució de l'Alcaldia per a realitzar el campus d'estiu a l'Escola de Tennis Racket.
Alcaldia6/20/2023NumeradaAutorització realització Campus d'estiu a FEEL DANCE.
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3778 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIFUSIÓ FESTES DE L'ARRÒS-1
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3712 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI ASSEGURANÇA ACCIDENTS ALUMNES CURSETS NATACIÓ ESTIU-2023
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3778 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIFUSIÓ FESTES DE L'ARRÒS-3
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3778 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DIFUSIÓ FESTES DE L'ARRÒS
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3734 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA I DESATASCAMENTS
Alcaldia6/20/2023Numerada2023 3849 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI REPOSICIÓ JOC INFANTIL PLAÇA DE LES DONES