Servei a les Persones

Servei a les Persones

Un dels objectius principals de l’Ajuntament de Deltebre és estar al costat de les persones i famílies que més ho necessiten. En aquest sentit, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats actuals i per tal d’ajudar a qui més ho necessita, per primera vegada en la seva història l’Ajuntament de Deltebre disposa d’una partida d’ajuts d’urgència social que complementa els ajuts que presta l’ens comarcal del Baix Ebre.

Dins d’aquesta regidoria s’engloben totes aquelles accions emmarcades en les polítiques socials i la inserció laboral que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania. Tot amb la finalitat d’ajudar a qui més ho necessita i d’estar al servei i al costat de les persones de Deltebre.