Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Òrgans de contractació de l’Ajuntament de Deltebre

Alcalde
Ple
Junta de Govern Local

Ajuntament de Deltebre
Plaça 20 de maig, 1 43580 Deltebre
Horari d’atenció al públic: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 A 14.00 H
Telèfon: 977489309
Fax: 977489515
Correu electrònic: olc@deltebre.cat
Adreça web: http://www.deltebre.cat

[hr]

Taula d’enllaços

Licitacions
Anuncis de licitació
Adjudicacions i formalitzacions
Adjudicacions
Adjudicacions de menys de 18.000€ i 50.000€ (publicacions agregades)
Formalitzacions
Anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments
Anul·lacions de contractacions
Desistiments
Decisions de no adjudicar

La informació associada a cada expedient de contractació (meses de contractació, plecs, informes, actes, etc.) es troba incorporada a l’anunci de cada contracte per mig dels enllaços corresponents.