Deltebre reafirma la seva proposta de gestionar directament la recollida d’escombraries

19 de desembre de 2017

El plenari extraordinari de l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat novament el concurs de contractació dels serveis bàsics d’imatge de poble entre els quals es troba, entre d’altres serveis, la gestió directa de la recollida d’escombraries. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots favorables del Partit Demòcrata i Esquerra Republicana, i amb l’abstenció de la CUP.

El concurs de serveis bàsics d’imatge de poble s’ha tornat a elevar al plenari atès que la licitació del mes de març va ser impugnada al Tribunal Especial de Contractes del Sector Públic per part d’una associació del sector dels residus. A partir d’aquesta impugnació, el tribunal ha deixat sense efectes algunes de les clàusules del contracte licitat i, per aquest motiu, des del consistori deltebrenc s’ha optat per tornar a aprovar aquest concurs públic tot i que també estava l’alternativa de tirar endavant l’adjudicació feta al mes de juny, però amb menor seguretat jurídica.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “amb l’aprovació d’aquest punt tornem a fer una passa endavant en la nostra voluntat d’oferir un millor servei a la ciutadania del municipi oferint un servei més ampli i amb millors condicions, i amb l’objectiu de reduir la taxa d’escombraries per al 2019 i 2020”. Així, l’alcalde ha recordat que “entre l’estalvi econòmic i millora dels serveis respecte a la proposta del COPATE, l’Ajuntament de Deltebre s’estalviarà més d’1.000.000€ però tenint en compte que, a més, tindrà uns serveis més amplis i millors, i unes millores valorades en 600.000€”.

Així, la gestió directa dels residus permetrà millorar el servei que rep la ciutadania de Deltebre, en tant que s’incrementarà la recollida en nous camions, s’adequaran els contenidors i també s’inclouran illes de contenidors en l’àmbit rústic, a banda de la gestió de la deixalleria de Riumar. Pel que fa a la neteja viària, el municipi disposarà de dues màquines hidronetejadores i un camió cisterna per adequar les vies i els espais públics. En relació a la neteja de platges, aquesta es realitzarà durant tot l’any, en diferent intensitat depenent de la temporada, per oferir unes platges amb la millor qualitat possible i fent-ho extensiu, per primer cop, a la Bassa de l’Arena i a la Marquesa, a banda de la platja de Riumar.  En total, el contracte que es licita, que tindrà una durada de 4 anys, més dos de prorrogables, i té un valor estimat de contracte, en còmput de sis anys, de 6.413.000€.

Cal recordar que, actualment, la gestió del servei de recollida d’escombraries es realitza per part del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) a partir de la mesura cautelaríssima decretada pel jutge el passat 30 de juny, hores abans que el Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del COPATE, deixés de prestar el servei al municipi de Deltebre tal com havia notificat davant la voluntat de revocació de competències de l’Ajuntament.

Modificació del cartipàs
El plenari també ha servit per a modificar el cartipàs municipal de la corporació i s’ha donat compte de la creació d’una nova regidoria de Promoció i Diversificació Industrial per tal de dur a terme els treballs d’ampliació del polígon, així com de la gestió de l’oferta de sòl industrial que se’n derivi. En aquest sentit, l’alcalde ha atorgat aquestes funcions al regidor a l’oposició del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, Carles Aliau, amb una dedicació del 90% i una retribució anual bruta de 24.900€.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “aquesta proposta de delegació de competències ha estat oferta a tots els grups municipals de l’oposició per tal d’enfortir el pla de mandat municipal en termes estructurals, tot i mantenint el perfil polític propi de cadascun dels grups”. A més, l’alcalde ha manifestat que “aquesta proposta de funcions del cartipàs municipal assignades a regidors dels grups de l’oposició resta oberta per tal que la resta de grups també s’hi puguin sumar per enriquir la pluralitat i la sinergia de treball coordinat”.

Paral·lelament, el tinent d’alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana, Carlos Serra, es dedicarà exclusivament a l’Ajuntament de Deltebre i assumirà noves funcions d’Atenció a la Ciutadania, demanant excedència a la seva dedicació de docent. Pel que fa a la modificació del cartipàs, Soler ha manifestat que “tot i aquestes modificacions, el cost previst en càrrecs electes de l’actual mandat representa un estalvi del 14% respecte al mandat anterior”. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Dayana Santiago, ha considerat “excessiu la dotació econòmica destinada a la gestió d’aquesta nova regidoria ja que s’iguala, per exemple, a una tinença d’alcaldia”.   

Cal destacar que en aquest plenari no ha assistit cap dels cinc representants dels CE- Socialistes per Deltebre, el primer grup de l’oposició, ni tampoc el Partit Popular.

Els comentaris estan tancats.

bitcoin miner 2017 tool how to get one free bitcoin
cinemantrix.com ethereum ubuntu nvidia
X