L’Oficina Local de Contractació neix amb un doble objectiu que hauria de ser essencial per a qualsevol administració: fomentar la transparència i la lliure concurrència en la contractació i enfortir les empreses del municipi. És per aquest motiu que, l’Ajuntament de Deltebre, en el marc de la recent creada Oficina Local de Contractació, ha creat el registre municipal d’empreses per tal de disposar d’una relació de totes aquelles empreses i professionals independents que estiguin interessats en participar en les diferents contractacions que realitzi l’Ajuntament.

Aquest registre regula els procediments de preparació i adjudicació dels contractes menors o negociats sense publicitat de manera que, a partir d’ara i com a novetat, totes les empreses i autònoms registrats seran convidats a les diferents contractacions de l’Ajuntament de Deltebre atorgant més garanties als principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats i de transparència en els procediments de contractació del municipi. Alhora, l’Oficina Local de Contractació també pretén regular i centralitzar les compres de l’ajuntament de forma agregada per tal d’abaratir costos econòmics i oxigenar la hisenda municipal.

Com registrar-se?

Per tal de formar part del registre d’empreses (RELDE) has d’emplenar el següent formulari i portar-lo a l’Espai d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Deltebre. Una vegada amb els documents validats, ja formaràs part del registre d’empreses i ja podràs participar en els diferents contractacions que realitzi l’Ajuntament de Deltebre.