Gestió de queixes, suggeriments i
sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2023

Gestió de queixes, suggeriments i sol·licituds d’accés a la informació presentats al 2023

Estadístiques

#DeltebreEficient: 24 entrades

#DeltebreProjecció: 2 entrades

#DeltebreTerritori: 30 entrades

#DeltebreActiu: 13 entrades

Sol·licituds d'accés a la informació pública
TítolÀreaData de RegistreEstat
Sol·licitud d'informació sobre projecte executiu passeig Carrilet, av. La Pau i altres#DeltebreTerritori03/01/20223En curs
Sol·licitud informació sobre el projecte del Passeig del Carrilet#DeltebreTerritori21/01/2023Finalitzat
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient31/01/2023Finalitzat
Sol·licitud informació relativa sobre habitants censats al municipi#DeltebreEficient22/02/2023Finalitzat
Sol·licitud del compte de clients de dubtós cobrament#DeltebreEficient23/02/2023Finalitzat
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient24/02/2023Finalitzat
Sol·licitud de registre d'entrades i sortides desembre i gener#DeltebreEficient24/02/2023Finalitzat
Sol·licitud informació sobre subvencions convocades a través de procediment de concurrència competitiva#DeltebreActiu i #DeltebreProjecció17/03/2023Finalitzat
Sol·licitud de registre d'entrades i sortides gener, febrer i març 2022#DeltebreEficient11/04/2023Finalitzat
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient11/04/2023Finalitzat
Sol·licitud de l'expedient de contractació administrativa i projecte executiu d'obres referents al projecte de reforç i millora del paviment de diversos carrers de Deltebre#DeltebreTerritori12/04/2023Finalitzat
Sol·licitud llistat entitats del municipi#DeltebreActiu20/04/2023Finalitzat
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient26/05/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació referent a Deltafira i Mescla#DeltebreProjecció26/05/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació referent a la compra del "Rialto"#DeltebreEficient26/05/2023Finalitzat
Sol·licitud informació sobre activitat extraordinària#DeltebreTerritori15/06/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre processos judicials#DeltebreEficient17/06/2023En curs
Sol·licitud de diversos decrets d'alcaldia#DeltebreEficient01/07/2023Finalitzat
Sol·licitud de registre d'entrades i sortides abril a agost de 2022#DeltebreEficient12/09/2023Finalitzat
Sol·licitud de detall d'ingressos concert "La Oreja de Van Gogh"#DeltebreActiu12/09/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació referent a anul·lació d'actuació orquestra prevista#DeltebreActiu15/09/2023Finalitzat
Sol·licitud de la licitació del nou contracte de neteja#DeltebreEficient15/09/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informe sobre pavimentació de carrers#DeltebreTerritori26/09/2023En curs
Sol·licitud d'informació referent a modificació contracte "Centre Cultural Barracot"#DeltebreTerritori27/09/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació referent a la venda de tiquets del concert de "La Oreja de Van Gogh"#DeltebreActiu19/10/2023Finalitzat
Sol·licitud informació sobre partida de "fires i festes"#DeltebreEficient19/10/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre els cursos de natació del Centre Esportiu del Delta#DeltebreActiu19/10/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre ingressos i despeses Festes Majors#DeltebreActiu19/10/2023En curs
Sol·lcitud d'informació sobre la constitució del Consell d'Infants#DeltebreEficient25/10/2023Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre consums energètics Centre Esportiu#DeltebreTerritori26/10/2023En curs
Sol·licitud d'informació sobre plaques fotovoltaiques en equipaments públics#DeltebreTerritori26/10/2023En curs
Sol·licitud partida pressupostària Administració General - Despeses Defensa Jurídica i altres#DeltebreEficient02/11/2023En curs
Sol·licitud partida pressupostària Despeses notaria, registre, altres serveis professionals i auditoria#DeltebreEficient02/11/2023En curs
Sol·licitud informació econòmica des de 1991 fins a 2022#DeltebreEficient02/11/2023En curs
Sol·licitud de les dades de l'any 2021 i 2022 dels consums energètics dels punts on
estan connectades les llums de Nadal
#DeltebreTerritori30/11/2023En curs
Sol·licitud d'informació sobre la compra de la "cooperativa de consum"#DeltebreEficient01/12/2023Finalitzat
Sol·licitud informació sobre les sol·licituds d’accés a la informació rebudes#DeltebreEficient14/12/2023En curs
Sol·licitud relació de tots els projectes encomanats a empreses externes des del 2019#DeltebreTerritori02/11/2023En curs
Sol·licitud dels contractes menors dels anys 2020, 2021 i 2022#DeltebreEficient27/12/2023En curs
Sol·licitud informació sobre els processos selectius realitzats els anys 2020 i 2021#DeltebreEficient28/12/2023En curs
Sol·licitud Informe de la interventora municipal de tot el pagat amb Eurodelta#DeltebreEficient30/12/2023En curs
Sol·licitud informació relativa sobre el procediment de selecció dels reforços de policia local de Deltebre#DeltebreEficient30/12/2023En curs
Queixes, suggeriments i propostes
TítolÀreaData de RegistreEstat
Queixa sobre canaleta que aboca aigua a la vorera#DeltebreTerritori03/01/2023Finalitzat
Queixa sobre mal estat de desaigüe al c/Sant Josep#DeltebreTerritori20/01/2023Finalitzat
Queixa sobre molèsties veïnals al c/Mestre Fèlix Gràcia#DeltebreTerritori03/03/2023Finalitzat
Animals en males condicions#DeltebreTerritori26/04/2023Finalitzat
Animals en males condicions#DeltebreTerritori03/05/2023Finalitzat
Animals en males condicions#DeltebreTerritori03/05/2023Finalitzat
Animals en males condicions#DeltebreTerritori04/05/2023Finalitzat
Animals en males condicions#DeltebreTerritori04/05/2023Finalitzat
Queixa sobre obra Av. 1 d'Octubre#DeltebreTerritori16/05/2023Finalitzat
Queixa sobre obra c/Collverd#DeltebreTerritori09/06/2023Finalitzat
Queixa sobre aparcaments Riumar#DeltebreTerritori15/06/2023Finalitzat
Queixa sobre funcionament Centre Esportiu#DeltebreActiu06/07/2023Finalitzat
Queixa referent al mal ús de les inst. Esportives. Claudio Flores#DeltebreActiu14/07/2023Finalitzat
Queixa sobre local comercial#DeltebreTerritori18/07/2023Finalitzat
Queixa sobre vehicles empresa SOREA#DeltebreTerritori20/07/2023Finalitzat
Queixa sobre soroll activitat de ferralla#DeltebreTerritori29/07/2023Finalitzat
Petició mesures sostenibles per la Festa Major#DeltebreActiu04/08/2023Finalitzat
Queixa sobre màquina netejadora carrers#DeltebreTerritori02/09/2023Finalitzat
Queixa sobre aigua estancada al carrer Trinquet#DeltebreTerritori22/09/2023Finalitzat
Queixa sobre mètode muntatge plaça de bous#DeltebreActiu07/10/2023Finalitzat
Queixa sobre procediment sancionador iniciat#DeltebreTerritori04/11/2023Finalitzat
Queixa sobre l'oficina local de BASE#DeltebreTerritori09/11/2023Finalitzat
Queixa sobre funcionament del CAP Deltebre#DeltebreActiu15/11/2023Finalitzat
Queixa sobre sorolls activitat "passatge del Terror"#DeltebreActiu17/11/2023Finalitzat
Queixa per problemes amb l'enllumenat del carrer#DeltebreTerritori25/11/2023Finalitzat
Queixa sobre abocament de runes a la seva propietat per part d'algú#DeltebreTerritori20/12/2023Finalitzat
Relació de queixes d'altres anys