Adequació sala d’actes municipal

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre

Concepte: Adequació sala d’actes municipal

Pressupost Elegible: 40.000,00.-€

Pressupost mínim a executar: 6.491,09.-€

Percentatge concedit: 75,83%

Import concedit: 4.922,19.-€