Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la implantació de les mesures recollides als plans d’acció d’Energia sostenible (PAES)

La Diputació de Tarragona va acordar en data 5 d’abril de 2019 la concessió a l’Ajuntament de Deltebre de la següent subvenció:

Concepte: Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat de l’ajuntament

Percentatge concedit: 95%

Import concedit: 10.432,50€