Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans (convocatòria 2020)

La Diputació de Tarragona va acordar la concessió a l’Ajuntament de Deltebre de la següent subvenció:

ACTUACIÓ: Control del mosquit al Delta de l’Ebre, campanya 2020 efectuat pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre.

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre

Municipi: Deltebre

Concepte: Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica

Pressupost elegible: 63.703,13€

Pressupost mínim a executar: 3.749,89€

Percentatge concedit: 95%

Import concedit: 3.562,40€