L’Ajuntament de Deltebre manté l’endeutament en mínims històrics

L’Ajuntament de Deltebre manté l’endeutament en mínims històrics

La sessió plenària de l’Ajuntament de Deltebre del mes de setembre ha confirmat la bona salut econòmica de l’administració. A hores d’ara l’Ajuntament de Deltebre té una ràtio d’endeutament del 44%, lluny de la ràtio de l’any 2014, la qual es situava al 83%, i també lluny del màxim legal que es situa en un 110%.

Pel que fa al romanent de tresoreria, l’any 2020 es va tancar amb un romanent que s’eleva als 4.600.000€. Finalment, i en relació amb el període de pagament de proveïdors es situa al voltant dels 8 dies. El compte general de l’Ajuntament de Deltebre ha estat aprovat amb els vots favorables d’Enlairem Deltebre i el PSC Deltebre, i l’abstenció d’ERC Deltebre.

El plenari també ha aprovat la sol·licitud d’un informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya per tal que dictamini si procedeix la resolució del contracte, per causes de nul·litat de ple dret, que actualment vincula l’ajuntament amb SOREA pel que fa al servei d’aigua potable i clavegueram fins a l’any 2037. Actualment la xarxa d’aigua potable de Deltebre presenta unes pèrdues de rendiment del 70% de la seva capacitat i no es contempla cap inversió per a la seva millora a càrrec de l’empresa. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots favorables d’Enlairem Deltebre, i les abstencions d’ERC Deltebre i el PSC Deltebre.

També s’han aprovat les contribucions especials per a la urbanització del carrer Riu Besós, amb el vot favorable d’Enlairem Deltebre, l’abstenció d’ERC Deltebre i el vot contrari del PSC Deltebre.

Pel que fa a les mocions, s’ha aprovat la moció d’ERC Deltebre per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat, per unanimitat, i també per unanimitat la moció d’ERC-Més Deltebre per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de l’Afganistan i per a la defensa dels drets humans.

Cal recordar que aquest ha estat el darrer plenari dels regidors de govern d’Enlairem Deltebre,  Elisabeth Tomàs i Joan Lucas, els quals fan un pas al costat per qüestions professionals. L’alcalde ha agraït la seva implicació i el seu treball en la transformació activa de Deltebre en el marc de dos anys que han estat molt difícils a causa de la pandèmia de la COVID-19 i el temporal Glòria i les seves conseqüències.  

Darreres notícies