El Govern municipal durà a aprovació del plenari el projecte per a transformar el desaigüe del Préstamo en el Passeig del Carrilet

El Govern municipal ha presentat el projecte de soterrament del Préstamo i de transformació d’aquest desaigüe, que té una longitud total del voltant de 7km, en el futur Passeig del Carrilet. El projecte que es portarà a aprovació al plenari dibuixa una actuació en diferents fases i etapes, atès l’elevat cost econòmic que suposa aquesta inversió.    

La primera fase, que té un cost de 2.500.000€ i que està contemplada al pressupost de l’any 2022 de l’Ajuntament de Deltebre, ha de permetre soterrar el tram d’1km des de l’estació de servei Bon Àrea fins al Camp Nou, la zona més baixa del municipi i que comporta majors inundacions, en cas de tempesta, als habitatges, carrers i equipaments del voltant.

Tot i que amb aquesta primera actuació es percebrà una millora, no serà fins que acabi el projecte complet que es podran minimitzar al màxim les inundacions, com també la sectorització i la millora de la salubritat. Amb el soterrament del Préstamo també naixerà el Passeig del Carrilet, un espai de trobada i de projecció amb un carril bici que unirà les dues façanes del municipi i que connectarà amb Sant Jaume d’Enveja.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “amb aquesta actuació volem convertir un problema estructural del municipi, com és el cas del desaigüe del Préstamo, amb una oportunitat de futur per a seguir projectant Deltebre i per a crear espais de dinamització social i turística amb la creació del Passeig del Carrilet”.

Aquest any 2022 s’iniciarà el soterrament d’aquesta primera etapa, i la resta s’aniran executant de manera progressiva en els propers anys atenent al cost global d’una actuació que supera els 10.000.000€. Soler també ha destacat que des del Govern municipal hem insistit i seguirem insistint a les administracions superiors la necessitat de cofinançar aquesta inversió.

Nul·litat dels contractes amb SOREA       
El mes de maig d’aquest any, l’Ajuntament de Deltebre va iniciar l’expedient de revisió d’ofici del contracte entre l’Ajuntament de Deltebre i SOREA. Aquest setembre, el plenari va aprovar la sol·licitud d’un informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya per tal que dictaminés si procedia la resolució del contracte que vincula l’Ajuntament de Deltebre amb SOREA fins a l’any 2037  pel que fa al servei d’aigua potable i clavegueram.

Recentment ha arribat l’informe de la Comissió Jurídica Assessora en el qual dictamina la causa de nul·litat plena de les modificacions contractuals dels anys 2000 i 2008 que l’Ajuntament té amb SOREA, de manera que en aquest plenari es durà a aprovació la resolució del contracte i, per tant, s’engegaran els treballs per a la prestació d’un nou servei.  

Actualment la infraestructura de l’aigua potable de Deltebre, de mitjana, té una pèrdues de rendiment de quasi el 70% de la seva capacitat i no es contempla inversió en el mar del contracte actual, vigent fins al 2037. L’alcalde ha explicat que “durant tots aquests anys hem estat treballant per tal que els veïns i veïnes de Deltebre tinguin un servei d’aigua potable digne i per això la possibilitat d’obrir un nou servei, després de temps de treball i gestions, ha de permetre adequar la xarxa i millorar la infraestructura amb noves inversions”.

El plenari es celebrarà aquest mateix dimarts, a partir de les 21.30 hores, i en format telemàtic. Es podrà seguir pels canals habituals que l’Ajuntament de Deltebre posa al servei de la ciutadania.