Evidència-publicitat

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2021

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Danys carrers temporal Filomena
Pressupost Elegible: 49.724,82 euros
Pressupost Mínim a Executar: 18.421,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 17.500,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Reforç i millora del camí núm. 32, Camí de Llebret
Pressupost Elegible: 266.701,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 18.421,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 17.500,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76200-01

Darreres notícies