sUPORT DIPTA

Subvencions de la Diputació de Tarragona per a la digitalització. Convocatòria 2022.

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Sistema de videoconferència i equip necessari
Pressupost elegible: 2.104,50 €
% concedit: 34,91%
Import concedit: 734,70 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Antivirus integrat
Pressupost elegible: 8.439,75 €
% concedit: 47,09%
Import concedit: 3.974,14 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

Darreres notícies