Ampliació del polígon industrial

Ampliació del polígon industrial

Desenvolupament de la zona UA1

Amb l’objectiu de facilitar l’ampliació del Polígon Industrial, i cercar noves oportunitats de negoci al nostre municipi, l’Ajuntament de Deltebre ha signat un conveni amb l’INCASOL per gestionar el desenvolupament d’una primera fase del voltant de 28.000 metres de nous terrenys de la zona UA1. Per aquest motiu, us informem que totes aquelles empreses interessades en l’adquisició de parcel·les es poden posar en contacte amb l’Ajuntament de Deltebre, a través del següent formulari, des d’on traslladarem la vostra petició a l’INCASOL.

A més, en funció de la demanda i de les necessitats, aquesta superfície inicial es pot ampliar en noves fases de desenvolupament gràcies a l’aprovació del nou POUM.

Informació sobre el tractament de dades personals

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable: Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de Maig, 1. 43580 Deltebre.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@deltebre.cat

Finalitat: Tramitació de peticions d’adquisició de parcel·les del polígon de Deltebre a l’Institut Català del Sòl (INCASOL).

Legitimació: l’Interès legítim en quant les seves dades son tractades en qualitat de persona de contacte de l’empresa.

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.

Destinataris: Institut Català del Sòl (INCASOL).

Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment (si aquesta és la legitimació), exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Plaça 20 de Maig, 1. 43580 Deltebre o al Delegat de Protecció de Dades dpd@deletebre.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).