Carta de Serveis Àrea #DeltebreActiu

Carta de Serveis Àrea #DeltebreActiu

L’Àrea de #DeltebreActiu suma totes aquelles regidories que tenen l’objectiu de dinamitzar socialment el municipi i fomentar la cohesió social entre els veïns i veïnes. El tinent d’alcalde i coordinador de l’àrea és Robert Bertomeu, el qual també s’encarregarà d’Esport i Benestar i Teixit Associatiu. Anna Giménez gestiona les regidories de Foment Cultural i Igualtat i Gènere. Finalment, la regidoria de Joventut és a càrrec d’Andreu Curto, la de Gent Gran de Lluïsa Ventura i la de Festes a càrrec de Carme Franch.

L’Àrea de #DeltebreProjecció, engloba diferents serveis, entre els quals es troben  el Centre Esportiu del Delta i el Centre Cultural del Delta que inclou la Biblioteca Delta de l’Ebre i l’Espai Expositiu.

1. Identificació

Nom del servei: Centre Esportiu del Delta

Adreça: Avinguda del Canal, s/n, 43580 Deltebre

Web: www.centreesportiu.deltebre.cat

Adreça electrònica: centreesportiu@deltebre.cat

Horari: De dilluns a divendres de 7:30h a 21:30h, dissabtes de 8:00h a 19:30h i diumenges de 9:00h a 14:00h.

Telèfon 977 48 96 95

L’Àrea de #DeltebreProjecció, engloba diferents serveis, entre els quals es troben  el Centre Esportiu del Delta i el Centre Cultural del Delta que inclou la Biblioteca Delta de l’Ebre i l’Espai Expositiu.

Nom del servei: Biblioteca Delta de l’Ebre

Adreça: Avinguda 1d’octubre, s/n, 43580 Deltebre

Adreça electrònica: biblioteca@deltebre.cat

Horari:  Horari d’hivern (des del 14 de setembre fins al 30 de juny):

Dilluns de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h.

Dimarts de 16:00h  a 20:00h.

Dimecres  de 10:00h  a 13:00h i de 16:00h a 20:00h.

Dijous de 16:00h a 20:00h.

Divendres de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h.

Dissabte de 10:00h a 13:00h.

Horari estiu (des del 30 de juny al 13 de setembre):

Dilluns de 09:30h a 13:30h.

Dimarts de 09:30h a 13:30h.

Dimecres de 09:30h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h.

Dijous de 09:30h a 13:30h.

Divendres de 09:30h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h.

Telèfon 977 48 99 25

Nom del servei: Espai Espositiu

Adreça: Carrer Cambra, s/m, 43580 Deltebre

Web: www.deltebre.cat

Adreça electrònica: efabra@deltebre.cat

Horari a determinar.

Telèfon 977 48 93 09

2. Funcions i serveis de l’Àrea #DeltebreActiu

El Centre Esportiu del Delta reneix com l’equipament de referència al Delta de l’Ebre, sent un espai dissenyat per ajudar-te a posar-te en forma i a què gaudeixis dels beneficis de fer exercici.

La Biblioteca Delta de l’Ebre és un servei obert a tota la ciutadania, a les entitats i col·lectius; facilita la igualtat d’accés al coneixement; proveeix de mitjans per a gaudir de la cultura i de l’oci actiu i creatiu; assessora i ofereix eines per a la formació al llarg de la vida i per a l’aprofitament de la informació; és un centre de descobriment, d’inspiració i de foment de la creativitat. És un servei dependent de l’Ajuntament de Deltebre que forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i col·labora amb altres biblioteques i institucions. Atenent a la qualitat de servei i amb capacitat d’adaptació, evoluciona al ritme de la societat de què forma part i és mostra oberta a les noves demandes culturals i de coneixement.

L’Espai Expositiu és un espai que consta de dos espais, una sala de 83,47 m² i una sala de 163, 08 m², per exposar tota la creació artística, cultural  disponible per a associacions/entitats i també els actes organitzats per l’Ajuntament de Deltebre.

3. Quins serveis oferim?

Al Centre Esportiu:

 • Sala de fitness
 • Activitats dirigides
 • Piscines cobertes
 • Banyera d’hidromassatge
 • Lloguer pistes de tennis
 • Lloguer pistes de pàdel
 • Lloguer de piscina
 • Pavelló poliesportiu
 • Cursos de natació
 • Solàrium a l’aire lliure
 • Lloguer de sales i espais
 • Lloguer de material esportiu
 • Venda de material esportiu

A la biblioteca:

 • Consulta a sala
 • Assessorament bibliogràfic i recerca d’informació bibliogràfica
 • Desiderates
 • Carnet d’usuari
 • Préstec de llibres, revistes, CDs, DVDs i audiollibres
 • Préstec de lots de documents per a escoles, entitats, associacions…
 • Préstec a d’altres institucions
 • Préstec de llibres electrònics
 • Reserva de documents
 • Renovació de préstec via telefònica i per correu electrònic
 • Préstec interbibliotecari
 • Bústia de retorn de documents
 • Consulta a sala
 • Racó dels pares
 • Fons de lectura fàcil
 • Fons en lletra gran
 • Fons per a pre-lectors
 • Informació local
 • Connexió a Internet i eines d’ofimàtica gratuïtes
 • Assessorament informàtic als usuaris del ordinadors
 • Connexió WI-FI lliure i gratuïta
 • Activitats de promoció de la biblioteca i foment de la lectura
 • Servei de fotocopiadora i impressió
 • Bústia de suggeriments
 • Recomanacions bibliogràfiques
 • Exposició de novetats
 • Visites escolars concertades
 • Visites guiades a grups específics
 • Clubs de lectura
 • Activitats d’animació (exposicions, cursos, conferències, contacontes, tallers, espectacles infantils…)
 • Assessorament bibliotecari
 • Cessió/lloguer d’espais de la biblioteca

A l’Espai Expositiu:

L’objectiu és donar a conèixer tot allò que suposa la creació artística, cultural i dels joves valors. Per assolir aquesta funció, l’Espai romandrà obert de forma gratuïta per als i les artistes expositors i per a les associacions/entitats sense ànim de lucre. En tot cas, tenen prioritat les exposicions i actes organitzats per l’Ajuntament de Deltebre.

4. Compromisos de la Biblioteca de Delta de l’Ebre.

 • Actualitzar setmanalment la informació de les nostres bases de dades per garantir-ne d’aquesta manera la fiabilitat
 • Oferir informació personalitzada de forma immediata, tant presencialment com telefònicament
 • Contestar en un termini de 24 hores les consultes que presentin complexitat i requereixin un tractament d’informació
 • Contestar en un termini no superior a 24 hores les consultes que arribin al nostre servei via correu electrònic
 • Atendre el nostre públic, en funció de les seves necessitats, en català, castellà, anglès i francès.
 • Esdevenir punt d’Atenció a la Ciutadania durant tots els caps de setmana de l’any, a més de durant tota la Setmana Santa i la temporada d’estiu, compresa aquesta del 15 de juny fins el 15 d’octubre.
5. Preu-taxa

Al Centre Esportiu:

1.   ABONAMENTS MENSUALS

Quota en Euros

Abonament complert de 5 anys fins a 13 anys (infantil)

15,00 €

Abonament complert de 14 anys fins a 19 anys (junior)

30,00 €

Abonament complert majors de  20 anys (adult)

45,00 €

Abonament individual a partir de 60 anys 

28,00 €

Abonament individual zona d’aigües a partir de 60 anys

15,00 €

Abonament complert horari reduït (des de les 10:00h fins les 17:00h)

30,00 €

Abonament individual persones a l’atur (accés des de les 12:00h fins les 16:00h)

18,00 €

Abonament individual persones a l’atur (accés des de les 7:00 h fins les 17:00 h)

25,00 €

Abonament caps de setmana

20,00 €

Manteniment de quota als abonaments individuals i familiars (amb dret d’entrada general de dos cops al mes, amb reserva de matrícula)

15,00 €

2.     ABONAMENT FAMILIAR (mínim 1 adult per activitat en aquesta tarifa)

 

Primer adult

45,00 €

Segon adult

25,00 €

Infantil (de 5 a 13 anys)

4,5 €

Junior (de 14 a 19 anys)

10,00 €

Sènior (a partir de 60 anys)

10,00 €

Dos persones: matrimonis o parelles de fet majors de 60 anys

45,00 €

3.     PACKS

 

Pack 10 entrades accés complet (infantil/junior)

25,00 €

Pack 10 entrades accés complet (adult/senior)

45,00 €

Pack 10 entrades exclusiu zona d’aigües excloent activitats dirigides de 7:00h a 17:30h)

29,44 €

4. ZONA D’AIGÜES

 

Adults

30,00 €

Sènior

15,00€

5. LLOGUER PISTA DE PADEL I TENNIS

 

Abonats complerts (fins a les 17:00h)

1,00 €

Abonats complerts (a partir de les 17:00h)

2,00 €

Abonat no complert

6,00 €

A la Biblioteca Delta de l’Ebre es cobren taxes a les fotocòpies i impressions, duplicats de carnets i lloguers d’espais.

6. Normativa aplicable

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Decret 184/1988, d’11 de juliol, sobre la composició i la constitució dels consells escolars territorials.

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Reglament intern de la biblioteca.

Ordenança fiscal número 7 – Reguladora dels Preus Públics.

Ordenança fiscal número 32 – Taxa per l’ús d’Instal·lacions Municipals i Espais Municipals.

Ordenança fiscal número 34-Preu Públic per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals.