Adequació sala d’actes municipal

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre Concepte: Adequació sala d’actes municipal Pressupost Elegible: 40.000,00.-€ Pressupost mínim a executar: 6.491,09.-€ Percentatge concedit: 75,83% Import concedit: 4.922,19.-€

Contractació en pràctiques d’un jove beneficiari del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

L’Ajuntament de Deltebre, donant compliment als principis de publicitat i transparència, ha donat a conèixer les diferents actuacions vinculades a la present contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya. Així mateix, s’ha fet saber a través dels habituals canals d’informació que meneja l’Ajuntament la participació i el cofinançament […]

El desplegament del servei 4G pot afectar la senyal de recepció de la seva televisió

Els operadors de mòbil ja estan oferint serveis 4G. Aquesta nova tecnologia permet assolir connexions mòbils de molt alta velocitat, millorar la cobertura a l’interior dels edificis i aconseguir majors nivells de penetració geogràfica, en particular a les zones rurals. Els serveis mòbils 4G utilitzen la freqüència 800MHz que abans utilitzava la televisió digital terrestre […]