Execució de les obres de la nova biblioteca municipal

El projecte PUOSC: “Execució de les obres de la nova biblioteca municipal”, ha estat adjudicat per l’Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local de data 29/12/2015. Del cost total del projecte cal significar que la Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de suport per a l’execució de les obres per import de […]

Subvenció PEIS 2014 Diputació de Tarragona

L’objecte del projecte es contractar les actuacions subvencionades del Programa d’Inversions de la Diputació de Tarragona, dintre de les subvencions del “Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014” (PEIS 2014). OBRA: “REPAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS URBANS DE DELTEBRE”. Els carrers inclosos a l’àmbit d’aquesta documentació tècnica són: