Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2021

Beneficiari: Ajuntament de DeltebreMunicipi: DeltebreConcepte: Danys carrers temporal FilomenaPressupost Elegible: 49.724,82 eurosPressupost Mínim a Executar: 18.421,05 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 17.500,00 eurosAplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01 Beneficiari: Ajuntament de DeltebreMunicipi: DeltebreConcepte: Reforç i millora del camí núm. 32, Camí de LlebretPressupost Elegible: 266.701,00 eurosPressupost Mínim a Executar: 18.421,05 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 17.500,00 eurosAplicació pressupostària: 2021-1010-942-76200-01

Convocatòria de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, exercici 2021 de la Diputació de Tarragona.

Beneficiari : Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: Primer: – Cost total: 1.435,31 € – Import subvencionat : 1.435,31€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021. Segon: – Cost total : 1.571,55 € – Import subvencionat : 1.571,55 €  – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021.

Contractació en pràctiques de tres joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

L’Ajuntament de Deltebre, donant compliment als principis de publicitat i transparència, ha donat a conèixer les diferents actuacions vinculades a la present contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya. Així mateix, s’ha fet saber a través dels habituals canals d’informació que meneja l’Ajuntament la participació i el cofinançament […]