Convocatòria de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, exercici 2021 de la Diputació de Tarragona.

Beneficiari : Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: Primer: – Cost total: 1.435,31 € – Import subvencionat : 1.435,31€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021. Segon: – Cost total : 1.571,55 € – Import subvencionat : 1.571,55 €  – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021.

Contractació en pràctiques de tres joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

L’Ajuntament de Deltebre, donant compliment als principis de publicitat i transparència, ha donat a conèixer les diferents actuacions vinculades a la present contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya. Així mateix, s’ha fet saber a través dels habituals canals d’informació que meneja l’Ajuntament la participació i el cofinançament […]

Convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, exercici 2020 de la Diputació de Tarragona en règim de concurrència competitiva

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: – Cost total: 1.154,1€ – Import subvencionat 1.154,13 Euros – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020. – Cost total 2.644,33€ – Import subvencionat 2.644,33€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020.