Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic

enfocament

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Deltebre ha de ser la de treballar constantment per tal de dinamitzar l’economia del municipi i així facilitar la inserció laboral de la ciutadania. En aquest sentit, des de l’àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic es treballarà en la línia de generar oportunitats per a les empreses i per a la població de Deltebre aprofitant, entre d’altres coses, la potenciació del sector turístic.

En la present àrea s’engloba la regidoria de Revalorització Econòmica, que ha de permetre marcar les línies estratègiques a seguir per impulsar l’economia del municipi, o també la regidoria de Foment de l’Ocupació, que ha de facilitar la inserció de feina a la ciutadania.

En la mateixa línia, dins d’aquesta àrea també en forma part la regidoria d’Enfocament Turístic. Una regidoria important atès que el sector turístic ha d’esdevenir el motor de l’economia de Deltebre i totes les accions que es realitzin des d’aquesta administració s’han d’orientar per tal que generin un retorn econòmic tant per als comerços, empreses, ciutadania i la mateixa administració.

Moltes d’aquestes accions, i a part de la regidoria de Revalorització Econòmica, també sorgirien de la regidoria d’Acció Comercial i de Fires, apostant, per tant, pels productes locals i de qualitat.

Els comentaris estan tancats.

X