Informació COVID-19

Informació COVID-19

Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Aplicació a tot Catalunya

Des del 25 d’octubre

Excepcions a la mobilitat:

1️⃣ Assistència sanitària d’urgència.

2️⃣ Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).

3️⃣Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.

4️⃣ Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.

5️⃣ Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).

6️⃣ Actuació urgent davant d’òrgans judicials.

7️⃣ Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.

8️⃣ Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.

9️⃣ Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

⌚ Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores

⌚ Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.

⌚ Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

➡️ Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.