Presenta una queixa a la Síndica de Greuges de Deltebre

Presenta una queixa

Com presentar una queixa a la Síndica de Greuges de Deltebre?
  • Adreçant-vos a l’Espai d’Atenció a la Ciutadania de Deltebre (Plaça Vint de Maig) en horari d’atenció al públic: de les 8.30 h a les 14 h. Telèfon: 977 48 93 09.
  • Adreçant-vos a l’Espai de la Sindicatura de Greuges de Deltebre (Plaça Vint de Maig) en horari d’atenció al públic: tots els dimarts de 10.30 h a 12.30 h.
  • Per correu electrònic a sindicaturagreuges@deltebre.cat
  • Emplenant el formulari que trobareu en aquesta pàgina.
Formulari

Atenció! Aquest formulari va dirigit a la Síndica de Greuges de Deltebre. Per qualsevol informació relacionada amb l’Ajuntament de Deltebre, podeu presentar el vostre suggeriment, proposta o demanar cita en aquest enllaç. 

Informació sobre el tractament de dades personals

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable: Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de Maig, 1. 43580 Deltebre.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@deltebre.cat

Finalitat: Tramitació de queixes, seguiment de resolucions del Síndic de Greuges i enquestes de valoració del servei.

Legitimació: l’Interès legítim en quant les seves dades son tractades en qualitat de persona de contacte de l’entitat o col·lectiu.

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.

Destinataris: Les dades poden ser comunicades a les administracions públiques, les autoritats i ens o empreses vinculades a serveis públics en funció de l’objecte de la queixa.

Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment (si aquesta és la legitimació), exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Plaça 20 de Maig, 1. 43580 Deltebre o al Delegat de Protecció de Dades dpd@deletebre.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).