Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Subvenció per la redacció del projecte executiu 1a fase del Parc Fluvial i Projectes complementaris.

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre

Concepte: Subvenció per la redacció del projecte executiu 1a fase del Parc Fluvial i Projectes complementaris.

Import concedit: 50.000,00.-€