180322

Contractació en pràctiques d’un jove beneficiari del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

L’Ajuntament de Deltebre, donant compliment als principis de publicitat i transparència, ha donat a conèixer les diferents actuacions vinculades a la present contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya. Així mateix, s’ha fet saber a través dels habituals canals d’informació que meneja l’Ajuntament la participació i el cofinançament del Fons Social Europeu.

La publicitat i la transparència són principis generals de bon govern que estan instaurats en aquesta institució. La informació subjecta a les obligacions de transparència es publica en la corresponent seu electrònica municipal d’una manera clara, estructurada i entenedora per als interessats. A més, s’estableixen mecanismes adequats per facilitar l’accés, la localització i identificació, la qualitat i l’operativitat envers la informació.

L’Ajuntament de Deltebre també publica i fa difusió dels plans i programes en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i períodes de temps en els quals aquests tindran lloc.

A continuació, s’adjunten les imatges acreditatives del compliment de l’obligació de donar publicitat i del coneixement per part del participant de cofinançament del Fons Social Europeu.

Darreres notícies