Subvenció de la Diputació de Tarragona per a municipis en matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19 per a l’exercici 2020.

Import de la concessió: 30.544,66€

Nom de la subvenció: SUBVENCIÓ PER ALS MUNICIPI, AMB MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID19, PER L’EXERCICI 2020