Convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, exercici 2020 de la Diputació de Tarragona en règim de concurrència competitiva

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: – Cost total: 1.154,1€ – Import subvencionat 1.154,13 Euros – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020. – Cost total 2.644,33€ – Import subvencionat 2.644,33€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020.