Convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, exercici 2020 de la Diputació de Tarragona en règim de concurrència competitiva

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre

Cost total, import subvencionat i línia subvenció:

– Cost total: 1.154,1€
– Import subvencionat 1.154,13 Euros
– 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020.

– Cost total 2.644,33€
– Import subvencionat 2.644,33€
– 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2020.