Subvenció destinada a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2020

Import de la concessió : 2.000€ 

Nom de la subvenció: Subvenció destinada a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2020