Convocatòria de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, exercici 2021 de la Diputació de Tarragona.

Beneficiari : Ajuntament de Deltebre Cost total, import subvencionat i línia subvenció: Primer: – Cost total: 1.435,31 € – Import subvencionat : 1.435,31€ – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021. Segon: – Cost total : 1.571,55 € – Import subvencionat : 1.571,55 €  – 100% concessió subvenció d’interessos de préstecs exercici 2021.